MENU

Kwetsbare klanten ontvangen een voorschot op swapvergoeding van hun bank – is het wijs dat te accepteren?
02-08-2017

U, of uw MKB-klant, heeft na 2004 een rentederivaat (“renteswap”) afgesloten. Dus u heeft zich natuurlijk al aangemeld voor een vergoeding onder het Uniform HerstelKader Rentederivaten MKB (UHK). Voor de situatie dat de bank tot de slotsom komt dat u recht heeft op een vergoeding, maar zij er pas in 2018 aan toe komt om die uit te rekenen, hebben sommige banken een ‘oplossing’ bedacht: zij betalen bepaalde kwetsbare klanten (in 2018) een voorschot van 80% van de door bank (dus blijkbaar wel degelijk al?) berekende vergoeding. 

Om onbegrijpelijke redenen sluiten deze banken een deel van de kwetsbare klanten hiervan overigens uit. Maar zelfs als u een voorschot zal ontvangen, dan nog zitten daar de nodige haken en ogen aan.

Accepteert u het voorschot zomaar – of toch niet?

Als u een voorschot accepteert, gaat u daarmee nog niet akkoord met het definitieve compensatievoorstel. U kunt het voorstel ook afwijzen, zeker nu de compensatie betekent dat u afstand doet van alle verdere mogelijke claims op uw bank. Wijst u het voorstel af, dan moet u het voorschot weer terugbetalen. U kunt het voorschot dus niet echt voor een (langlopende) investering aanwenden.

Geen liquiditeitstekort? Weiger het voorschot

Bent u een ‘kwetsbare klant’, dan is de kans groot dat u met een liquiditeitstekort zit en dat elk liquiditeit wordt aangewend – waarna het weigeren van een voorstel in praktische zin onmogelijk zal worden. Dat weet de bank ook wel. Heeft u geen liquiditeitstekort, weiger het voorschot dan: de spaarrente is een stuk lager dan de 2,0% wettelijke rente die oploopt zolang de bank de vergoeding niet betaalt.

Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB

Onder het UHK moeten bepaalde MKB-klanten met een renteswap door de bank worden gecompenseerd voor de door hen geleden schade. Ook moeten banken ten aanzien van lopende rentederivaten herstelmaatregelen nemen. Deze kunnen bestaan uit het voorstellen van een alternatief en beter passend product, het terugdraaien van renteopslagen op afgedekte leningen en het herstellen van niet goed op elkaar aansluitende rentederivaten en leningen.

Compensatievoorstellen laten nog steeds op zich wachten

Uit de recente voortgangsrapportage van de AFM blijkt dat de uitvoering door banken van het UHK vertraging heeft opgelopen. Zo hebben ABN AMRO en Rabobank tot op heden nog geen enkel compensatievoorstel naar hun klanten verstuurd. Het wachten op een vergoeding kan dus nog lang duren. Als u al een vergoeding ontvangt…want als de bank u ‘deskundig’ of ‘professioneel’ acht, dan ontvangt u alsnog niets. Goede kans dat het starten van een procedure dan ook geen zin meer heeft,  omdat uw vordering inmiddels is verjaard of vervallen.

Frisse blik van een juridisch expert nodig?

Graag begeleiden wij u bij alle stappen in het herstelkadertraject en beoordelen wij met behulp van een financieel expert of de door de bank aangeboden vergoeding conform de regels van het UHK is berekend. Daarnaast beoordelen wij – los van het herstelkadertraject – wat een procedure u zou kunnen opleveren en zullen wij waar mogelijk voorkomen dat uw vordering verjaart of vervalt.

Het SWAP-team staat voor u klaar. Matthy van Paridon, Harjo Bakker en ikzelf adviseren, procederen en publiceren regelmatig over swapzaken.

© 2022 RWV