MENU

Boetes Wet Arbeid Vreemdelingen: wees alert!
24-05-2018

De Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) is alweer 12 jaar oud, maar het blijft een terugkerend probleem voor ondernemers: boetes omdat iemand, vaak een (onder)aannemer, een vreemdeling laat werken. De boetes zijn hoog, naar schuld wordt nauwelijks gekeken en sinds een paar jaar gebruikt de Inspectiedienst ook het middel van naming and shaming.

Wat zijn de regels van de Wet Arbeid Vreemdelingen?

Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van één van de landen van de Europese Unie (met uitzondering van Kroatië, Zwitserland, Noorwegen en IJsland). Hoe de situatie met Engelse werknemers zal zijn na de Brexit wordt in het loop van dit jaar duidelijk.

Om deze vrije werknemers regelmatig te kunnen laten controleren, moet u als werkgever identiteitsbewijzen controleren en kopieën daarvan vijf jaar bewaren. Op het laten werken van mensen die niet onder het vrije verkeer vallen of het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen, staan standaard boetes, variërend van €1.500 tot €24.000 per werknemer. 

Waar moet u op letten bij de Wet Arbeid Vreemdelingen?

Als u direct of indirect een vreemdeling arbeid laat verrichten, dan valt u onder de Wet Arbeid Vreemdelingen. Dit betekent dat u, en iedereen in de keten, een kopie van het identiteitsbewijs van de te werk gezette vreemdeling dient te hebben. Als de vreemdeling volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen niet zonder tewerkstellingsvergunning mag werken, maar dit feitelijk wel doet, dan wordt aan iedereen in de keten een boete opgelegd. Dus zorg dat u hierover vooraf afspraken maakt en neem in uw overeenkomst een zogenaamd verhaalsbeding op.

Toch een boete, maak tijdig bezwaar

Wordt onverhoopt toch een boete opgelegd, wees er dan alert op dat u tijdig tegen alle boetes bezwaar aantekent. Doet u dat niet (tijdig), dan kunt u daar later niets meer tegen doen.

Vragen over de Wet Arbeid Vreemdelingen?

Neem gerust contact op met mij of een van onze bestuursrechtadvocaten of arbeidsrechtadvocaten. Wij adviseren u graag. 

Oorspronkelijke auteur: Katja Heede (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2022 RWV