MENU
Vragen van uw bank? Kom in actie!

Mijn bank stelt in het kader van de Wwft vragen over de (herkomst van) betalingen van mijn klanten. Kom direct in actie!
20-09-2019

Nederlandse banken moeten op grond van de Wwft (het betaalverkeer van) hun klanten in de gaten houden. Als de bank het nodig vindt, moet zij zelfs een onderzoek starten naar de bron van het geld dat op de bankrekening van de klant verschijnt. Zelf heeft u, als klant van de bank, deze verplichting niet. Wél bent u, op basis van de Algemene Bankvoorwaarden, verplicht om de bank te helpen bij het voldoen aan haar Wwft-verplichtingen. Doet u dat niet of onvoldoende, dan kan de bank de klantrelatie met u opzeggen. 

De praktijk: bank legt haar ‘Wwft-werk’ neer bij klant 

Dit komt er in de praktijk op neer dat u, op uw beurt, voldoende inzicht moet hebben in úw klanten. Steeds vaker ontvangen bedrijven namelijk brieven waarin de bank dit inzicht verlangt. Zo vraagt de bank naar uitleg en documentatie (zoals facturen) ter onderbouwing van de transacties. Heeft de bank u hier ook om gevraagd en is zij vervolgens niet tevreden met uw reactie? Dan is de kans groot dat de bank over zal gaan tot sluiting van de bankrekening, met alle – soms desastreuze – gevolgen van dien.

Hoe moet ik handelen nadat ik een brief van de bank heb ontvangen?

Zodra u een brief van de bank ontvangt, is het van belang om direct actie te ondernemen. Door vlot en juist te handelen beperkt u het risico dat de bank de klantrelatie met uw bedrijf opzegt. Maar hoe handelt u juist?

  1. Kijk direct naar de mogelijkheden om een rekening te openen bij andere banken. De kans dat u een andere bank vindt waar uw bedrijf terecht kan, neemt namelijk steeds verder af naarmate het onderzoek van de bank verder vordert.
  2. Raadpleeg tijdig een gespecialiseerde advocaat. Deze kan u begeleiden bij de communicatie met de bank en adviseren over de stukken die u bij de bank moet aanleveren.
  3. Geeft de bank aan dat zij, ondanks uw medewerking, de rekening toch zal sluiten? Uw advocaat kan in dat geval een kortgedingprocedure starten om dit te voorkomen.

Stelt uw bank ook vragen over de transacties binnen uw bedrijf? Neem tijdig contact op met het KYB-team!

Op onze website kunt u terecht voor meer informatie en publicaties over de Wwft. Ook kunt u contact opnemen met het KYB-team. Zij adviseert en zo nodig procedeert over zaken waarin de bank de rekeningen van haar klanten beëindigt. 

© 2022 RWV