MENU
werktijdverkorting, Bbz-regeling, BMKB-regeling

Raakt het coronavirus (ook) uw liquiditeiten? De overheid verschaft lucht
17-03-2020

Update! De overheid komt met aanvullende economische maatregelen voor ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus. Lees in het artikel van 24 maart 2020 meer over deze nieuwe uitzonderlijke economische maatregelen.

Al eerder schreven wij over de impact van het coronavirus op de economie in een artikel over het eerste Coronavirus-faillissement en in een artikel over uw commerciële overeenkomsten. Inmiddels komt de overheid met noodsteun voor de ondernemers die getroffen zijn of worden door het coronavirus. Zo zijn er nu diverse (nieuwe) regelingen, waaronder de werktijdverkorting en de Bbz-regeling, een verruiming van de BMKB-regeling en een uitstel voor de te betalen belasting.  

Werktijdverkorting

Over werktijdverkorting schreef eerder mijn collega een artikel. Werktijdverkorting is een wettelijke uitzondering op het beginsel dat u als werkgever niet eenzijdig de werktijd van uw personeel mag verminderen. Soms vermindert de bedrijvigheid echter door buitengewone omstandigheden, die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. Werkvermindering als gevolg van het coronavirus is een dergelijke buitengewone omstandigheid. 

Update: Werktijdverkorting werd met ingang van 17 maart 2020, om 18:45 uur, per direct ingetrokken. Daarvoor is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in de plaats gekomen.

Bbz-regeling

Als zzp’er kun je geen gebruik maken van bovengenoemde werktijdsverkortingsregeling, deze geldt immers alleen voor ondernemers met personeel in dienst. Wel kunt u als zzp’er bij de woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, ook wel de Bbz-regeling genoemd.  

Verruiming BMKB-regeling

Daarnaast zijn sinds 16 maart 2020 de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verruimd. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) en een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro.

De BMKB-regeling is geen noodkrediet. Het biedt slechts uw financier, zoals de ABN, ING, Rabo, Triodos, Deutsche en enkele kleinere kredietverstrekkers, de zekerheid dat het aan u nieuw te verstrekken krediet voor maximaal 90% door de overheid gedekt is. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet. Is meer financiering nodig, dan biedt het BMKB voor maximaal de helft van de kredietverstrekking. Daarnaast is het maximum van het BMKB-krediet verhoogd tot 1,5 miljoen euro. Uw financier bepaalt echter zelf of zij voldoende perspectief ziet om het krediet te verstrekken en tegen welke (rente)voorwaarden zij dat doet.

Op deze wijze probeert de overheid liquiditeitsproblemen bij ‘gezonde’ ondernemingen wiens liquiditeitspositie direct wordt geraakt door het coronavirus te voorkomen, of in ieder geval te beperken, ook om zo het risico van een domino-effect in het MKB te beperken.  

Uitstel betalen belasting

Een andere, zeer nuttige, mogelijkheid is dat ondernemers een bijzonder uitstel van betaling aan kunnen vragen bij de Belastingdienst..Dit kunt u doen voor onder andere omzetbelasting, inkomensbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting. Ook is het verstandig om een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen als u verwacht dat door het coronavirus de winst (substantieel) zal verminderen of een verlies zal worden bewerkstelligen.

De Belastingdienst geeft – gelet op de situatie – vooralsnog aan geen boetes op te leggen bij het te laat betalen van belasting. Zekerheidshalve adviseren wij toch om schriftelijk te verzoeken om een bijzonder uitstel van betaling.

Vragen over de gevolgen van het coronavirus voor uw onderneming?

Heeft u als gevolg van het coronavirus te kampen met financiële problemen en vraagt u zich af hoe u hier het beste mee om kunt gaan? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag verder of neem contact op met de Coronavirus Helpdesk.

© 2022 RWV