MENU
indexering alimentatie 2022, alimentatie, kinderalimentatie, partneralimentatie, indexering, verhoging, indexeringspercentage

Indexering alimentatie 2022: 1,9%
16-11-2021

Jaarlijks stelt de minister van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage vast waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd, ook wel de inflatiecorrectie genoemd. 

De indexering voor alimentatie voor 2022 bedraagt 1,9%

Dit betekent dat een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud met ingang van 1 januari 2022 van rechtswege wordt verhoogd met 1,9%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Dit geldt voor alle vormen van alimentatie, ongeacht of deze door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken. Dat heeft de minister voor Rechtsbescherming bekend gemaakt.

Het indexeringspercentage voor 2021 bedroeg 3%. Meer informatie en percentages van voorgaande jaren vindt u hier.

Meer informatie over het indexeringspercentage of alimentatie in het algemeen?

Neem gerust contact op met mij of een van onze andere familierechtadvocaten

© 2022 RWV