MENU
indexering alimentatie 2021, alimentatie, kinderalimentatie, partneralimentatie, indexering, verhoging, indexeringspercentage

Indexering alimentatie 2021: 3%
20-10-2020

Jaarlijks stelt de minister van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage vast waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd, ook wel de inflatiecorrectie genoemd. De publicatie betreffende de wettelijke indexering van bedragen voor levensonderhoud werd gepubliceerd in de Staatscourant van 16 oktober 2020

De indexering voor alimentatie voor 2021 bedraagt 3%

Dit betekent dat een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud met ingang van 1 januari 2021 van rechtswege wordt verhoogd met 3%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Dit geldt voor alle vormen van alimentatie, ongeacht of deze door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken. 

Het indexeringspercentage voor 2020 bedroeg 2,5%. Meer informatie en percentages van voorgaande jaren vindt u hier.

Meer informatie over het indexeringspercentage of alimentatie in het algemeen?

Neem gerust contact op met mij of een van onze andere familierechtadvocaten.

© 2021 RWV