MENU

Familierechtelijke zaken

In een mensenleven kunnen allerlei zaken spelen waar juridische ondersteuning bij nodig is, niet alleen in het kader van een scheiding, maar ook in andere familierechtelijke kwesties. Denk bijvoorbeeld aan naamrecht, afstamming en erfrecht. Met oog voor de mens achter de cliënt schenken onze familierechtadvocaten ruim aandacht aan de ingrijpende gevolgen die bepaalde beslissingen met zich meebrengen.

© 2020 RWV