De afnameverlichting is de verplichting voor de franchisenemer om een bepaalde hoeveelheid aan goederen en/of diensten af te nemen bij de franchisegever of een door de franchisegever bepaalde derden.