Entreegeld is een (vooraf vastgesteld) bedrag, onafhankelijk van de franchisefee, dat door een franchisenemer bij de start van de samenwerking betaald wordt aan een franchisegever om gebruik te mogen maken van de reeds bestaande (en vaak uitgewerkte) franchiseformule.