Een franchisefee is een vast bedrag (per maand, kwartaal) dan wel een percentage van de omzet dat de franchisenemer aan de franchisegever moet betalen voor het gebruik van de franchiseformule.