De franchiseovereenkomst is de overeenkomst tussen de franchisegever en franchisenemer waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden de franchisenemer de franchiseformule mag exploiteren