samengaan van ondernemingen

drie vormen

Juridische fusie

Twee of meer ondernemingen gaan op in een nieuwe rechtspersoon.

Aandelentransactie

De fusie of overname waarbij de aandeelhouders van een B.V of N.V. hun aandelen overdragen.

De activa/passiva transactie

Een B.V. of N.V. draagt de door haar gedreven onderneming over aan een andere N.V. of B.V. Dat doet zij door het overdragen van de tot die onderneming behorende activa en passiva, overname genoemd.

Overgang van onderneming?

Bij een activa/passiva transactie is het niet altijd duidelijk wanneer er daadwerkelijk sprake is van een overgang van een onderneming in de zin van de wet. Is daar wel sprake van, dan treedt van rechtswege al het personeel van de overgenomen onderneming in dienst bij de overnemende partij.

Er is sprake van overgang van onderneming wanneer de vaste activa, handelsnaam, klanten, administratie en een belangrijk deel van het personeel worden overgenomen. Wordt er alleen een gebouw of machines of een groep werknemers overgenomen, dan is er doorgaans geen sprake van overgang van de onderneming. Indien vrijwel alleen personeel wordt overgedragen, kan sprake zijn van overgang van een onderneming, wanneer het personeel de belangrijkste productiefactor is. 

Arbeidsrechtelijke gevolgen van een fusie of overname

Iedere fusie of overname brengt vele arbeidsrechtelijke aspecten met zich mee. Veelal gaan de rechten van de werknemers over op de verkrijgende ondernemer. Dit kan ongunstig uitpakken. Om die reden is het voor partijen van belang om tijdig stil te staan welke rechten en plichten tussen de werkgever en de werknemers bestaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  • concurrentiebedingen;
  • cao's;
  • arbeidsvoorwaarden;
  • pensioenregelingen;
  • tijdelijke en flexibele arbeidscontracten.

Waarom onze arbeidsrecht advocaten inschakelen?

Wil je meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames? Wij helpen je graag met advisering, begeleiding, en procesvoering bij fusies en overnames!

Misschien ook interessant voor jou?