Goede balans is van belang

Als een concurrentiebeding goed in balans is, dan is de kans aanmerkelijk kleiner dat de (ex-)werkgever en (ex-)werknemer daarover onenigheid krijgen. Dan zal immers voor de werknemer begrijpelijk zijn dat hij tijdelijk niet voor de rechtstreekse concurrent van de ex-werkgever kan gaan werken. 

Voor de werkgever zal het begrijpelijk zijn dat de ex-werknemer voor het vinden van een nieuwe baan afhankelijk is van zijn opleiding, expertise en ervaring en dat hij vermoedelijk in een vergelijkbare of aanverwante branche zal gaan werken.

Een goede balans is heel belangrijk, maar als het concurrentiebeding niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, dan is het beding alsnog waardeloos.

Wettelijke voorwaarden concurrentiebeding

Eén van die wettelijke voorwaarden is dat voor de geldigheid van een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd vereist is dat schriftelijk wordt gemotiveerd dat het concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. Ontbreekt die motivering in een contract voor bepaalde tijd, dan is het concurrentiebeding nietig. Is de motivering niet afdoende dan zal het concurrentiebeding geen stand houden.

Misschien ook interessant voor jou?