Vraagt u als werkgever bij het UWV toestemming om de arbeidsovereenkomst met uw werknemer(s) op te zeggen, dan dient u in de ontslagaanvraag aan te geven of er een ondernemingsraad (OR) is ingesteld binnen uw onderneming en of deze tijdig is geraadpleegd over het besluit. Is de OR niet geraadpleegd over het besluit, terwijl dit wel had gemoeten, dan wordt de ontslagaanvraag door het UWV hoe dan ook afgewezen.

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

Heeft u een onderneming waar 50 of meer personen werken, dan dient u verplicht een ondernemingsraad te hebben. Werken er 10 tot 50 personen bij u, dan kunt u een personeelsvertegenwoordiging instellen. Stelt u geen personeelsvertegenwoordiging in en werken er 10 tot 50 personen in uw onderneming, dan bent u verplicht om ten minste tweemaal per jaar een zogeheten personeelsvergadering te houden.

Wat houdt het adviesrecht OR in?

Bij een aantal voorgenomen besluiten, dient u de ondernemingsraad om advies te vragen. Denk hierbij aan een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van uw onderneming, het sluiten van (een onderdeel van) de onderneming of de verplaatsing van de onderneming. Houdt er rekening mee dat u tijdig advies vraagt. En met tijdig bedoelen we op een tijdstip dat het nog van invloed kan zijn op het daadwerkelijk te nemen besluit.

Wat als er geen ondernemingsraad is terwijl er wel een ondernemingsraad had moeten zijn?

Stel u heeft een onderneming met 50 of meer werknemers, maar u heeft geen ondernemingsraad ingesteld. Dan moet u een besluit dat kan leiden tot verval van arbeidsplaatsen of verandering van de arbeid van ten minste 25% van het personeel met de personeelsvergadering of personeelsvertegenwoordiging bespreken en advies vragen. Laat u dit na, dan wordt de ontslagaanvraag prematuur geacht en als gevolg daarvan geweigerd.

Meer weten over het adviesrecht OR?

Wilt u weten hoe u in de praktijk met het adviesrecht van de ondernemingsraad kunt en moet omgaan? Neem gerust contact op met mij of één van mijn arbeidsrechtcollega’s.