Toenemend belang 

Deze en andere vragen spelen steeds vaker gezien het toenemende aantal zaken waarin internationale aspecten een rol spelen.  

Het internationaal recht bepaalt niet alleen welk recht van toepassing is, maar ook bij welke rechter moet worden aangeklopt. 

In sommige gevallen kunnen daarover met elkaar afspraken worden gemaakt, maar dat is lang niet altijd zo. Het internationaal recht bevat namelijk ook regels waarvan niet afgeweken mag worden. Die regels kunnen bijvoorbeeld het recht aanwijzen van het land waarmee de arbeidsovereenkomst het nauwst is verbonden.  

Deze vraagstukken spelen bovendien gelijk met de vraag welke rechter bevoegd is van bepaalde geschillen kennis te nemen. Dat is immers de rechter die uiteindelijk vast zal stellen welk recht zal worden toegepast. 

Internationale verdragen

De regelgeving over internationaal arbeidsrecht is vooral neergelegd in verschillende internationale verdragen en is complex van aard. Deze verdragen wijzigen regelmatig. Bovendien is steeds de vraag of de landen van het recht of de rechter waartussen gekozen moet worden, wel lid zijn van het betreffende verdrag. 

Ook op het vlak van sociale zekerheid spelen internationale aspecten meer dan eens een rol Denk bijvoorbeeld aan het grote aantal grensarbeiders dat dagelijks in een ander land werkt dan waar zij woonachtig zijn. 

Waarom onze arbeidsrecht advocaten inschakelen?

Internationale aspecten spelen kortom meer dan eens een sleutelrol bij deskundige advisering en winnende procesvoering. RWV Advocaten staat je daarom graag bij om ook internationaal goed beslagen ten ijs te komen.

onze advocaten arbeidsrecht 
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou?