Arbeidsovereenkomsten en managementcontracten zijn maatwerk

Het lastige van modelcontracten is dat die niet zijn gemaakt voor jouw specifieke situatie. De specifieke omstandigheden van jouw bedrijf brengen ook specifieke rechten en verplichtingen voor de andere partij met zich mee. Of het nu gaat om bescherming van octrooien, om veiligheidsvoorschriften, om regelingen over opties of om overwerk- of reiskostenregelingen, geen enkel bedrijf is gelijk. Dus waarom zouden de arbeidsovereenkomsten en managementcontracten dat wel kunnen zijn?

Houd rekening met CAO

Een veel gemaakte fout bij het gebruik van modelarbeidscontracten is dat die contracten geen rekening houden met de eventuele CAO waaraan de onderneming is gebonden. Het vervelende van CAO-bepalingen is dat het meestal gaat om minimum bepalingen. Dat betekent dat de werkgever daarvan wel ten voordele van de werknemer, maar niet ten nadele van de werknemer mag afwijken. Onbedoeld kan een ondernemer daardoor veel duurder uit zijn.

Wet werk en zekerheid (Wwz)

Ook moet rekening worden gehouden met de wijzigingen in de wet als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Zo is het sinds 1 januari 2015 niet meer toegestaan een proeftijd op te nemen in contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter. En voor de geldigheid van een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd vereist is dat schriftelijk wordt gemotiveerd dat het concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Daarnaast is de op 1 januari 2020 in werking getreden Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een punt van aandacht. De WAB heeft het onder andere mogelijk gemaakt om (weer) gedurende een maximale periode van drie jaar tijdelijke arbeidsovereenkomsten te sluiten. Bovendien bevat de WAB regels voor het werken met een oproepkracht. Als je een oproepkracht in dienst wilt nemen, moet je met deze regels rekening houden bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Transformeer jouw arbeidsovereenkomsten met Legal Design! Maak ze toegankelijker en aantrekkelijker voor werknemers door visuele elementen en begrijpelijke taal te gebruiken. Verbeter de leesbaarheid, voorkom misverstanden en conflicten en zorg voor tevreden werknemers. Kies voor juridisch bindende, actuele en begrijpelijke visuele arbeidsovereenkomsten van RWV. Ervaar de voordelen voor jouw organisatie!

Meer informatie

Managementcontract is geen arbeidscontract

Bij het maken van een managementovereenkomst schuilt het gevaar er met name in dat de fiscus en/of het UWV de overeenkomst als arbeidsovereenkomst typeert. Als in de overeenkomst bijvoorbeeld wordt bepaald dat bij vakantie en ziekte de managementfee wordt doorbetaald of als een vergoeding voor het voortijdig beëindigingen van de overeenkomst wordt opgenomen, dan kunnen de fiscus en het UWV lastige vragen gaan stellen. De consequenties van in managementovereenkomst gemaakte fouten kunnen groot zijn; naheffing van sociale premies en loonbelasting en toepasselijkheid van de ontslagbeschermingsregels zijn daar voorbeelden van.

Misschien ook interessant voor jou?