Op 2 oktober 2013 is het Wetsvoorstel Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan de Tweede Kamer aangeboden.

De GVVA is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, EER en Zwitserland recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden.

Verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning gecombineerd

De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (twv) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever) hoeft maar één procedure te starten. De voorwaarden waaronder een vreemdeling naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet.

De GVVA is een verblijfsvergunning waarbij een aanvullend document is opgenomen, waarin staat bij welke werkgever gewerkt mag worden en onder welke voorwaarden de arbeid mag worden verricht.

De IND wordt verantwoordelijk voor de GVVA en de afgifte ervan.

Voor kennismigranten verandert er overigens niets, omdat zij nu reeds alleen een verblijfsvergunning nodig hebben.

De verwachting is dat de GVVA begin 2014 in werking treedt.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit artikel, neem gerust contact op met een van de arbeidsrechtspecialisten.