Een werkgever heeft geregeld te maken met aspecten verband houdende met ons publieke stelsel van sociale zekerheid. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld profiteren van een aan een werknemer door het UWV afgegeven no-riskpolis of kan in bepaalde gevallen een vervroegde WIA-uitkering voor een werknemer aangevraagd worden. Niet alleen gedurende het dienstverband van zieke werknemers kunnen vraagstukken spelen op het gebied van sociale zekerheid, ook een individueel of collectief ontslag kan op dat gebied gevolgen voor een werkgever met zich meebrengen. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet- of WIA-uitkeringen van voormalige werknemers. Een werkgever heeft om die reden vaak belang bij de door het UWV in het kader van de uitvoering van het stelsel van sociale zekerheid genomen besluiten.

Waarom onze arbeidsrecht advocaten inschakelen?

Wij beschikken over brede kennis op het terrein van sociale zekerheid en hebben ervaring met de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Wij adviseren en ondersteunen je dan ook niet alleen graag in het tijdig aanvragen van de juiste uitkeringen en subsidies ook adviseren wij je om de financiële gevolgen van een individueel of collectief ontslag voor jou als werkgever zo beperkt mogelijk te houden. Mocht het UWV al over zijn gegaan tot het nemen van een voor jou als werkgever ongunstige beslissing dan staan wij je graag bij in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure.

wat klanten over ons zeggen

Nadine van der Slot kent onze organisatie goed, is zeer deskundig en betrokken, denkt mee, verdiept zich in de situatie en zal te allen tijde een helder en realistisch beeld schetsen van de mogelijkheden en risico's.

Marian Habraken

AB Zuid-Holland

Misschien ook interessant voor jou?