Verwijzen naar twee sets voorwaarden komt vaker voor dan u op eerste gezicht zou denken. Vrij vaak zien wij voorbeelden waarin verwezen wordt naar voorwaarden van een brancheorganisatie én naar voorwaarden die de onderneming zelf heeft opgesteld of laten opstellen. Denk bijvoorbeeld aan een algemene opdrachtbevestiging met een verwijzing naar de voorwaarden van de brancheorganisatie en een latere specifieke opdracht voor meerwerk met een verwijzing naar de voorwaarden van de onderneming zelf.

Algemene rechtsregel was te kort door de bocht

In 1997 heeft de Hoge Raad in een uitspraak bepaald dat als in een overeenkomst verwezen werd naar twee sets algemene voorwaarden, geen van beide van toepassing waren. De gebruiker van de algemene voorwaarden kon ook niet later alsnog voor één van de sets kiezen. Zo oordeelden sindsdien ook vele rechtbanken en gerechtshoven in andere kwesties. Recent heeft de Hoge Raad aangegeven dat een dergelijke algemene rechtsregel te kort door de bocht is.

Van toepassing zijn voorwaarden 1 en 2…of van toepassing zijn voorwaarden 1 of 2?

De Hoge Raad maakte recent duidelijk dat het in 1997 ging om twee sets algemene voorwaarden die alternatief van toepassing waren. Dit was aangeduid met de woorden “(…) of (…) of (…)”. Daarom was geen van beide sets van toepassing. Die woorden zijn nu essentieel gebleken: wordt er cumulatief naar twee sets verwezen, dus “(…) en (…) en (…)”, dan zijn beide sets wel van toepassing.

Zijn onderdelen van de twee sets algemene voorwaarden strijdig, dan moet worden uitgelegd welke clausule van toepassing is

Verwijzen naar twee sets algemene voorwaarden is dus wel degelijk mogelijk. Ook wanneer bepaalde bedingen vervolgens niet naast elkaar kunnen bestaan in verband met tegenstrijdigheden. Door uitleg moet dan worden vastgesteld welk beding van toepassing is. De rechter zal dan alle omstandigheden van het geval beoordelen, in het bijzonder de wijze waarop naar de betreffende bedingen in de overeenkomst wordt verwezen. Zo zal een specifiek, dikgedrukte, vermelding in grote letters beschreven bij iedere transactie in beginsel voorgaan op een (standaard)verwijzing in voorgedrukte letters onderaan het contractformulier. Zeker wanneer dit de branchevoorwaarden betreft die de contractspartij zelf ook gebruikt althans kent vanuit jarenlange handelsrelaties met dergelijke partijen.

Formulering van de verwijzing naar algemene voorwaarden van cruciaal belang

Let dus op bij de formulering van de verwijzing naar algemene voorwaarden. Maar weet ook dat u best gebruik kunt maken van twee sets algemene voorwaarden, zolang u een dergelijke cumulatie maar duidelijk aangeeft, bijvoorbeeld door de woorden “en…en” of “zowel…als”.

Laat u adviseren over uw algemene voorwaarden!

Wilt u uw algemene voorwaarden laten controleren of laten opstellen? Of heeft u een geschil met een partij die stelt dat de voor hem gunstigste algemene voorwaarden van toepassing zijn? Laat u adviseren over de te volgen weg. De ondernemingsrechtspecialisten van RWV Advocaten hebben veel ervaring in dergelijke kwesties en weten u op de meest geschikte route te wijzen.