Investeringen vereisen een ‘benadering op maat’, zowel vanuit een juridisch als fiscaal perspectief. Banken blijven werken aan de afbouw van hun exposure. Niet ongebruikelijk is daarbij dat die bancaire financieringen tegen (interessante) kortingen worden geherfinancierd. U kunt als vastgoedondernemer zelf voorkomen dat uw bancaire lening wordt overgenomen door zogenaamde ‘vulture funds’. U kunt bijvoorbeeld zelf een obligatiefonds opzetten, nu het aanbieden van obligaties per 1 oktober 2017 gemakkelijker is geworden. Goed idee?! Ik leg u uit waar u op moet letten bij het opzetten van een obligatiefonds.

Structurering van obligatiefonds

Van groot belang bij de structurering van het obligatiefonds is de beleggingscategorie waarin wordt geïnvesteerd en de wijze waarop u dat wilt doen. In geval van obligaties wordt veelal gebruik gemaakt van een ‘Stichting Obligatiehouders’, een entiteit die de belangen van de obligatiehouders gezamenlijk behartigt.

Daarnaast is de optimale structurering grotendeels afhankelijk van de investeerders en het type obligaties dat wordt uitgegeven. Bij het structureren van het obligatiefonds zult u als fondsbeheerder bijvoorbeeld rekening moeten houden met het verstrekken van zekerheidsrechten aan de obligatiehouders.

Aanbieden van obligaties nu gemakkelijker

Sinds 1 oktober 2017 is het gemakkelijker effecten (zoals obligaties) aan te bieden. De vrijstellingsgrens (op de prospectusplicht) is verhoogd van € 2.500.000,- naar € 5.000.000,-.

Om misbruik te voorkomen gelden er een meldplicht en minimuminformatievereisten. Vóór aanvang van de aanbieding moet u melding maken bij de AFM. Deze melding maakt de AFM niet openbaar.

Naast de meldplicht dient u, voorafgaand aan de aanbieding, een gestandaardiseerd informatiedocument ter beschikking te stellen.

De huidige verplichting van het zogenaamde wildwest bordje blijft van kracht.

Zolang de aanbieding aan minder dan 150 personen geschiedt, bestaat er evenmin een verplichting om een prospectus te laten goedkeuren en algemeen verkrijgbaar te stellen.

Meer weten over het zelf aanbieden van obligaties?

Kunt u hulp gebruiken bij het opzetten van een obligatiefonds of zoekt u advies over uw verplichtingen als fondsbeheerder? Wij helpen u graag op weg.

Wij zoeken daarbij naar de optimale verhouding tussen het beperken van juridische risico’s en een juiste fiscale structurering. In samenwerking met fiscalisten en het notariaat worden de samenwerkingsverbanden vorm gegeven. In de afgelopen maanden hebben wij in samenspraak met meerdere relaties banken uitgenomen en vastgoed op deze manier –alternatief- gefinancierd.