Het is van belang dat u tijdens een bedrijfsovernametraject tijdig een overzichtelijk en realistisch financieel plan maakt. Het is namelijk niet meer vanzelfsprekend dat banken of private investeerders in alle gevallen bereid zijn een (gedeeltelijke) financiering te verschaffen. Door zeker te weten dat de financiering op orde is, voorkomt u betalingsproblemen en kunt u zich concentreren op wat u moet regelen.

Verschillende financieringsmogelijkheden bij bedrijfsovername

Naast financiering door de bank, kunt u gebruik maken van alternatieve financiering. Zo valt te denken aan factoring. U draagt dan de door u overgenomen debiteuren over aan een factoringmaatschappij, in ruil voor een (veelal) forse vergoeding.

Soms is een combinatie van verschillende financieringsmogelijkheden mogelijk. Opties naast een (bancaire) lening en/of een ‘debiteurenfinanciering’ en/of aandeelhouderslening, zijn crowdfunding of een micro/MKB-krediet.

Bedenk wel dat de verschillende methoden ook verschillende risico’s voor u met zich meebrengen.

Voorkom discussie bij een earn-out en leg afspraken goed vast

Het is denkbaar dat u met de verkoper overeenstemming bereikt om de koopsom in termijnen te voldoen. Ook kunt u bijvoorbeeld met de verkoper afspreken dat (een deel van) de koopsom afhankelijk is van hoe het verkochte bedrijf zich ontwikkelt. Een dergelijke regeling noemen we een ‘earn-out’.

De verschuldigdheid en hoogte van een earn-out wordt veelal gekoppeld aan bepaalde toekomstige en dus onzekere financiële factoren, zoals:

  • omzet,
  • brutomarge of
  • EBIT(DA) – de inkomsten vóór aftrek van rente en belastingen (en waardeverminderingen en afschrijvingen).

Ongeacht op welke grondslag het berust: een earn-out leidt bijna altijd (tot 70%!) tot discussie. Maak daarover dus duidelijke afspraken en leg dit goed vast. Ook een considerans bij de overeenkomst kan u daarbij helpen. Dit is een inleiding, met daarin uw beweegredenen en die van de verkoper om de overeenkomst aan te gaan.

Al met al: de hulp van een jurist of advocaat is niet gratis, maar blijkt bij discussie later vaak ontzettend nuttig te zijn.

Meer weten over financieringsmogelijkheden of earn-out? Neem contact op

Neem gerust contact op met mij of een van onze andere overname experts als u meer wilt weten over mogelijkheden om de koopsom te voldoen, zoals een earn-out. Of over de financieringsmogelijkheden bij een bedrijfsovername.

Download het complete bedrijfsovername stappenplan 

Na deze stap volgt nog een aantal stappen. Deze behandelen wij in de volgende artikelen. Wilt u alle stappen overzichtelijk teruglezen, download dan vooral het volledige bedrijfsovername stappenplan.

Download stappenplan