Heeft u als bestuurder de vrijheid om zakelijke kansen voor de onderneming te laten lopen? Lijkt me wel, zou ik zeggen. Maar stel dat u bestuurder en geen aandeelhouder bent en u gunt de kans aan een partij waar u zelf zakelijke belangen bij heeft? Dan wordt het twijfelachtig: stelt u als bestuurder dan nog wel het belang van de vennootschap voorop, zoals wettelijk voorgeschreven?

Voorkom een tegenstrijdig belang

Als het besluitvormingsproces transparant plaatsvindt, dan zal er niet snel iets aan de hand zijn. Bij een meerhoofdig bestuur (waarbij er ook bestuurders zonder tegenstrijdig belang zijn) zou u er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de afweging binnen het bestuur plaats te laten vinden, waarbij u zichzelf onthoudt van deelname aan ‘beraadslaging en stemming’. Dat is in lijn met de wettelijke regeling rondom besluitvorming bij tegenstrijdig belang.

Als er een eenhoofdig bestuur is of alle bestuurders zitten er met ‘een dubbele pet’ in, dan kan het worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als deze transparantie er niet is, dan loopt u als bestuurder aansprakelijkheidsrisico’s. Een behoorlijke taakvervulling van u als bestuurder brengt met zich mee dat u de mogelijkheden ten gunste van de vennootschap dient te benutten.

De afgelopen jaren zijn er een aantal uitspraken gedaan door rechters, waarin de bestuurder aansprakelijk wordt gehouden voor het onthouden van zogenaamde corporate opportunities aan de door hem bestuurde rechtspersoon. Het gaat daarbij vaak om schrijnende gevallen, waarbij de bestuurder overduidelijk zijn eigen zakken vult, ten koste van de door hem bestuurde rechtspersoon. Het is een leerstuk in ontwikkeling en de komende jaren zal hopelijk duidelijker worden waar de grenzen liggen. Te beginnen bij de vraag: wat dient aangemerkt te worden als een corporate opportunity?

Wat wordt verstaan onder corporate opportunity?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft zich in een recente uitspraak gewaagd aan een definitie van wat er onder een ‘corporate opportunity’ dient te worden verstaan: “als corporate opportunity kan worden aangemerkt een mogelijkheid die zich voor de vennootschap voordoet om een transactie aan te gaan of zakelijke activiteiten te ontplooien die passen binnen het kader van haar bedrijfsvoering en waarvan kenbaar is dat de vennootschap daar een redelijk belang bij heeft of zou kunnen hebben”.

Hoe te handelen als bestuurder?

Doet een situatie zoals hiervoor omschreven zich voor, dan doet u er dus goed aan om (een van) de hiervoor genoemde transparante wegen te bewandelen en daarbij ook rekening te houden met (andere) beperkingen die voort kunnen vloeien uit bijvoorbeeld uw arbeidsovereenkomst of een aandeelhoudersovereenkomst.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid of een corporate opportunity, neem gerust contact met mij op of een van de overige ondernemingsrechtspecialisten. We zijn u graag van dienst.