Heeft u een brief ontvangen waarin de bank u vertelt dat ze onderzoek doen naar het betalingsverkeer van uw onderneming? U bent niet de enige. Het is de verplichting van de banken om te voorkomen dat zij (onbewust) worden gebruikt voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. 

Nu diverse banken die verplichtingen de laatste jaren onvoldoende hebben nageleefd, zijn er forse boetes opgelegd, zoals de € 775 miljoen voor ING eind 2018. De banken intensiveren daarom hun compliance-afdelingen en nemen geen risico meer.

Dit betekent dat u te maken kan krijgen met verregaande controlemaatregelen. Deze bestaan o.a. uit een diepgravend onderzoek naar het betalingsverkeer met uw leveranciers en klanten, dit om het (onbewust) witwassen van geld en financieren van terrorisme te vermijden.

Wat betekent dit voor mij? Dat de bank de relatie met u kan beëindigen!

Uiteraard weet u sinds de oprichting van uw onderneming uitstekend wie uw klanten zijn en dat zij het geld, waarmee zij u voor uw goederen of diensten betalen, op legale wijze verdienen. Toch kan de bank daar vraagtekens bij zetten. 

Als u de vragen van de bank vervolgens niet naar (haar) tevredenheid beantwoordt, neemt zij veelal geen risico en zegt zij de bancaire relatie met u op – al dan niet met inachtneming van een opzegtermijn. Vervolgens is de kans groot dat uw onderneming (daardoor) ook niet (meer) bij andere banken terecht kan. Zonder bank is het lastig ondernemen, dus dat kan al snel het einde voor uw onderneming betekenen.

Hoe voorkom ik dat de bank mijn krediet en/of bankrekening beëindigt?

Het is onze ervaring dat zodra de bank de bancaire relatie eenmaal heeft opgezegd, het ons veel tijd en moeite kost, bijvoorbeeld via een kort geding, om de bank op andere gedachten te brengen. Dat ziet u vervolgens terug in forse advocaatkosten. Bovendien loopt u flinke schade op, gedurende de tijd dat u geen gebruik van uw krediet- en/of betaalfaciliteit(en) kunt maken.

Schakel ons dus al eerder in: liefst al bij de eerste kritische vragen van uw bank. Dan spreken we samen door hoe de bank duidelijk uitgelegd kan worden dat u al uw klanten goed kent en welke maatregelen u treft om te voorkomen dat uw klanten u betalen met ‘crimineel’ geld.

Ook een brief met vragen, of zelfs een opzegging, van de bank gekregen?

Heeft u ook een brief met lastige vragen of zelfs een opzegging van de bank gekregen? Neem gerust contact met ons op. Door de bank genomen is voorkomen immers beter dan genezen! Zodat u als ondernemer zo snel mogelijk weer gewoon kunt doen wat u het beste doet: ondernemen.