Tot 2011 bestond er geen uniforme fiscale regelgeving voor het verstrekken van goederen- en diensten aan werknemers. Toenmalig minister van Financiën, Jan Kees de Jager, introduceerde in 2011 de zogenaamde werkkostenregeling (“WKR”) met als doel een meer uniforme en heldere regeling te creëren. Nu heeft u als werkgever nog de keuze: of u maakt gebruik van de oude regeling of u maakt gebruik van de WKR. Vanaf 1 januari 2015 vervalt die keuzemogelijkheid en bent u verplicht de WKR toe te passen.

Wat houdt de WKR voor uw als werkgever in?

Volgens de WKR kunt u 1,2% van de totale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Over vergoedingen en verstrekkingen boven de 1,2% betaalt u 80% loonbelasting. Daarnaast zijn bepaalde zaken vrijgesteld van belasting omdat die direct met het werk te maken hebben, de zogenaamde ‘gerichte vrijstellingen’. Deze categorie bestaat in de huidige regeling ook, bijvoorbeeld de kilometervergoeding van maximaal €0,19 cent. Maar onder de WKR komt het fietsplan bijvoorbeeld te vervallen. Daarvoor zal de forfaitaire ruimte van 1,2% gebruikt moeten worden.

Het noodzakelijkheidscriterium

Daarnaast zal in de WKR het ‘noodzakelijkheidscriterium’ worden geïntroduceerd. Dit is een open norm die ervan uitgaat dat u hetgeen belastingvrij kunt verstrekken u in het kader van de bedrijfsvoering aan voorzieningen noodzakelijk acht. Voorlopig geldt dit alleen voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en “dergelijke apparatuur”.

Passen uw arbeidsvoorwaarden binnen de WKR?

Het is verstandig na te gaan of de in uw onderneming geldende arbeidsvoorwaarden passen binnen de grenzen die de WKR stelt. U kunt namelijk voor verrassingen en kosten komen te staan wanneer bijvoorbeeld blijkt dat uw werknemers – op grond van hun arbeidsovereenkomst – recht hebben op vergoeding van een fiets. Dit gaat ten koste van de forfaitaire ruimte en als dit niet is ingecalculeerd, kunt u nadien te maken krijgen met de 80% heffing.

U kunt op dergelijke situaties anticiperen. Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden is onder omstandigheden mogelijk. Een van die omstandigheden kan bijvoorbeeld zijn een wijziging in de fiscale wet- en regelgeving, zoals door de WKR. Wilt u hier meer over weten, lees dan vooral het artikel over wijziging van arbeidsvoorwaarden van mijn collega, Alexander Klein Hofmeijer: U kunt als werkgever eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen.

Meer informatie over de WKR?

Wilt u meer weten over de WKR of over het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden, neem gerust contact met mij op of een van de overige arbeidsrechtspecialisten. Wij adviseren u graag wanneer een wijziging in arbeidsvoorwaarden noodzakelijk mocht blijken.