84% van de Nederlandse bevolking nuttigt regelmatig een alcoholische versnapering. Ongetwijfeld geniet u hier ook zo nu en dan van, wie niet? Maar hoe zit dat met uw werknemers, kunnen zij productief zijn de dag na alcoholgebruik? En wat voor invloed heeft alcoholgebruik op u en uw werknemers? En tot slot, is bovenmatig alcoholgebruik een reden voor ontslag? Genoeg vragen, nu nog de antwoorden.

Alcoholmisbruik

Alcoholmisbruik (zes of meer glazen op één dag) kostte de maatschappij in 2011 ongeveer € 3,7 miljard euro. Dit bedrag betreft de kosten die verband houden met werkverzuim en uitkeringen. Schadelijk alcoholgebruik kan namelijk leiden tot:

 

  • hoog risico van absentie op het werk;
  • ‘presenteïsme’ (het aanwezig zijn, maar niet productief);
  • te laat op het werk verschijnen en/of te vroeg naar huis gaan;
  • het maken van ongelukken;
  • het vertonen van ongewenst gedrag;

 

Redenen genoeg om alcoholgebruik in een vroeg stadium te signaleren en een duidelijk alcoholbeleid in te voeren.

 

Alcoholgebruik een ziekte?

Indien het alcoholgebruik van de werknemer leidt tot beperkingen voor het verrichten van de arbeid, is in de zin van de wet sprake van ziekte. Het diagnosticeren van verslaving is daarentegen een complex proces waardoor verslaving niet altijd makkelijk te herkennen is. Als werkgever kunt u hiervoor de STECR Werkwijzer Verslaving en Werk; middelengebruik en (dis)functioneren op het werk raadplegen. Deze werkwijzer biedt praktische handvatten om alcoholmisbruik van uw werknemers beter te herkennen.

 

Reden voor ontslag?

Wanneer sprake is van een terugkerend drankprobleem wordt volgens de rechtspraak van u verwacht dat u de werknemer hulp en ondersteuning biedt om dit alcoholprobleem op te lossen, zonder dat daarbij in eerste instantie wordt gegrepen naar het middel van ontslag. Maar ook van de werknemer mag worden verwacht dat deze de verslaving adequaat aanpakt en alles in het werk stelt om de problemen op te lossen. Bij ziekte als gevolg van alcoholgebruik zal de rechter slechts in zwaardere gevallen overgaan tot ontslag. Daarbij moet u denken aan het niet nakomen van de afspraken van de werknemer, het weigeren van behandeling of het herhaald in de fout gaan door de werknemer.

 

Alcoholbeleid

En hoe zit het met incidenteel alcoholgebruik? Als u een voor de werknemer kenbaar alcoholbeleid voert, kunt u eerder succesvol (en zonder al te hoge kosten) tot ontslag overgaan.

 

Zo’n beleid kan in de arbeidsovereenkomst een bedrijfsreglement of personeelsgids worden opgenomen. Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat u de werknemer bijvoorbeeld via een mail of een link daarop heeft gewezen. Als u zo’n alcoholbeleid formuleert, wees dan duidelijk, met name ook voor wat de overtredingen betreft en de sancties in die gevallen. Let op: het invoeren van een dergelijk alcoholbeleid behoeft instemming van de ondernemingsraad.

 

Tot slot; geef u grenzen aan

Met Bourgondisch leven is niks mis, echter er zijn grenzen. En als u die grenzen aangeeft en een duidelijk en kenbaar alcoholbeleid koppelt aan een heldere correspondentie met en terugkoppeling naar de werknemer in geval van storend alcoholgebruik dan versterkt u daarmee uw positie als het gaat om eventuele (ontslag)maatregelen.

 

Graag help ik of een van de andere arbeidsrechtspecialisten van RWV u daarmee en als u wil, onder het genot van een drankje (zonder alcohol, of anders: met mate).

 

Proost!