Als werkgever kun je een semi-diepslaper in dienst hebben (gehad). Een werknemer is een semi-diepslaper als hij vóór 1 juli 2015 al twee jaar ziek was, maar er op 1 juli 2015 nog ontslagbescherming gold. Volgens het UWV heb je als werkgever dan geen recht op compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan over deze compensatie bij semi-diepslapers.

Loondoorbetalingsverplichting en ontslagbescherming bij langdurige zieke werknemers

Wordt een werknemer ziek? Dan betaal je als werkgever twee jaar lang het loon door. Wordt onvoldoende aan de re-integratie van de zieke werknemer gedaan dan kan dit zelfs drie jaar zijn. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt uiteraard alleen als de arbeidsovereenkomst in die periode ook voortduurt. Tijdens deze twee of drie jaar mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Er geldt dan een ontslagbescherming voor de zieke werknemer.

Compensatie transitievergoeding bij langdurige zieke werknemers

Is de periode van ontslagbescherming verstreken, dan kan de arbeidsovereenkomst van de langdurige zieke werknemer beëindigd worden. Vanaf 1 juli 2015 komt in dat geval vaak de transitievergoeding om de hoek kijken. Het betalen van deze transitievergoeding nadat er al een lange tijd loon doorbetaald is aan de zieke werknemer werd vaak als onrechtvaardig aangemerkt. Om die reden geldt per 1 april 2020 een compensatieregeling voor deze door werkgevers te betalen transitievergoeding.

Er geldt een maximum aan de te verkrijgen compensatie. Als werkgever krijgt je nooit meer gecompenseerd dan:

  1. de transitievergoeding die aan de werknemer is betaald;
  2. de wettelijke transitievergoeding die verschuldigd zou zijn bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op de dag na de periode van twee jaar ziekte. De periode van de loonsanctie wordt dus niet vergoed!

Uitleg UWV: geen compensatie van de transitievergoeding bij semi-diepslapers

De onder 2 genoemde maximering zorgde lange tijd voor discussies. En dan vooral ten aanzien van werknemers die vallen onder de categorie ‘semi-diepslapers’. Een werknemer is een semi-diepslaper als hij vóór 1 juli 2015 al twee jaar ziek was, maar er op 1 juli 2015 nog ontslagbescherming gold bijvoorbeeld doordat het UWV oordeelde dat er vanwege het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen nog een derde jaar aan loon betaald moest worden.

Wat als je als werkgever een arbeidsovereenkomst van een semi-diepslaper beëindigt en aan die werknemer een transitievergoeding betaalt? Krijg je die transitievergoeding dan gecompenseerd door het UWV? Volgens het UWV zou de compensatie dan € 0,= bedragen. Dit omdat er op de dag na de periode van twee jaar ziekte voor deze werknemer nog geen recht op de transitievergoeding bestond. Werkgevers ontvingen in dat geval dus geen compensatie van het UWV.

Meerdere werkgevers gingen, nadat zij eerst bezwaar maakten bij het UWV, in beroep tegen deze beslissingen. De meeste rechters volgden het UWV. Een enkeling oordeelde dat een redelijke uitleg van de maximeringsbepaling met zich meebrengt dat er ook een compensatie uitgekeerd moet worden als de werknemer voor 1 juli 2015 twee jaar ziek was, maar er pas na 1 juli 2015 kon worden opgezegd.

Het UWV ging in hoger beroep tegen een van deze voor haar nadelige uitspraak.

Centrale Raad van Beroep: wel compensatie van de transitievergoeding bij semi-diepslapers

De Centrale Raad van Beroep heeft inmiddels uitspraak gedaan. Volgens de Centrale Raad van Beroep had het UWV de compensatieregeling niet zo beperkt mogen uitleggen als je kijkt naar de bedoeling van de wetgever. Het UWV zat er dus naast! Met andere woorden: was jouw werknemer voor 1 juli 2015 al twee jaar ziek, maar lag het moment waarop je als werkgever de arbeidsovereenkomst mocht beëindigen na 1 juli 2015? Ook dan heb je recht op compensatie van de transitievergoeding.

Meer weten over de gevolgen van deze uitspraak of over de compensatieregeling van de transitievergoeding?

Wil je meer weten over de gevolgen van deze uitspraak of wil je naar aanleiding van deze uitspraak alsnog tot beëindiging van het slapende dienstverband van een van je werknemers overgaan? Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtadvocaten. Wij helpen je graag verder.