Hoe zorg je er als werkgever voor dat werknemers hun functie zo goed mogelijk blijven uitvoeren? Uiteraard is daarvoor de inzet van de werknemer nodig. Maar als werkgever kunt u ook een belangrijke bijdrage leveren door te investeren in de scholing en ontwikkeling van de werknemer.

Opleidingsbudget standaard als arbeidsvoorwaarde in de CAO

Bij sommige organisaties maakt een budget voor scholing standaard onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket. Werknemers krijgen dan ieder jaar een budget dat zij mogen besteden voor een cursus of opleiding die zij willen volgen. Een scholingsbudget maakt echter in lang niet alle organisaties onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden.

Opleiding voor werknemers extra op het salaris of vast onderdeel van CAO?

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN pleiten ​in de nota Klaar voor veranderend werk voor een scholingsbudget als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. In deze nota presenteren de werkgeversorganisaties hun prioriteiten voor het arbeidsvoorwaarden- en cao-overleg in het komende jaar. Volgens de werkgeversverenigingen wordt een budget voor opleiding nog te vaak gezien als een extraatje boven op het salaris.

Investeren in een opleiding voor uw werknemers is voor beide partijen zeer waardevol. Met een scholingsbudget kunnen werknemers er zelf voor zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven. In de toekomst zal een budget voor opleiding of cursus mogelijk steeds vaker als arbeidsvoorwaarde in een CAO worden opgenomen.

Verreken inzetbaarheidskosten met de transitievergoeding

Ook wanneer blijkt dat een werknemer niet meer geschikt is voor zijn eigen functie, kan scholing van belang zijn. De kosten die u als werkgever maakt om de inzetbaarheid van uw werknemer buiten de organisatie te bevorderen, mag u onder voorwaarden verrekenen met de transitievergoeding bij een beëindiging van het dienstverband. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor een cursus coaching voor een accountant, die in zijn functie geen coaching vaardigheden nodig heeft.

Deze kosten mogen uitsluitend met de transitievergoeding mogen worden verrekend als:

  • de kosten in redelijke verhouding staan tot het doel;
  • de kosten schriftelijk en gespecificeerd aan de werknemer zijn medegedeeld;
  • de werknemer van tevoren schriftelijk met de verrekening heeft ingestemd.

 

Onder de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans zou er bovendien een verruiming moeten komen van de mogelijkheid om inzetbaarheidskosten in mindering te mogen brengen op de transitievergoeding. Hoe die regeling er precies uit zal gaan zien is nog niet duidelijk. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte.

Vragen over vergoeding van opleidingen voor uw werknemers?

Wilt u meer weten over opleiding of cursus als arbeidsvoorwaarde, of de mogelijkheden voor het verrekenen van inzetbaarheidskosten? Neem dan contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtspecialisten. Wij kunnen u verder adviseren.