Mkb’ers en startende ondernemers hebben nog steeds moeite hun bedrijven te financieren en hebben vrijwel geen ervaring met nieuwe financieringsvormen (zie ook artikel in FD: MKb’ers laten starterslening en crowdfunding links liggen). Onbekend maakt onbemind.

Reden waarom ik voor een uitgebreide opsomming verwijs naar een lijst die ik medio 2014 in het Vakblad Financiële Planning publiceerde. Denk aan:

 

 • Groeifaciliteit
 • Starters Borgstellingkrediet
 • Garantie Ondernemingsfinanciering
 • Innovatief Borgstellingskrediet
 • Qredits
 • Borgstellingskrediet
 • Dutch Good Growth Fund
 • Finance for International Business
 • Innovatiekrediet
 • Seed Capital
 • Subsidies en fiscale faciliteiten.

 

De ene ondernemer is de andere niet. De ene financieringsbehoefte is ook de andere niet. Zorg dat u samen met een financieel adviseur inventariseert welke financieringsbronnen passen bij uw bedrijf.

 

Risico, zekerheden, premie

Zodra u weet welke financieringsbronnen succesvol aangeboord kunnen worden, is het zaak om die optimaal op elkaar af te stemmen. Het spel daarbij is dat iedere financier een zo hoog mogelijk rendement wil maken met maximale zekerheid én zo min mogelijk risico. Dankzij onze kennis en ervaring (óók bij banken) weten wij die onderlinge verhoudingen vorm te geven, recht doende aan ieders gerechtvaardigde belangen. Ondernemers weten vaak niet wat gebruikelijk is, terwijl financiers het doen voorkomen dat ook alle risico’s van financieren bij de ondernemers horen te liggen; ‘ondernemen is immers risico nemen’. In dat spanningsveld opereren wij en onderbouwen we waarom veel zekerheden passen bij een lage kostprijs van de financiering en niet anders. Zodra duidelijk is dat aan een mede-investering in het eigen vermogen het duurste prijskaartje hangt, blijken alternatieven dichterbij dan men denkt.  

 

Netwerk mobiliseren en samen risico nemen

Aangestoken door het enthousiasme van allerlei ondernemers zetten wij onze oprechte betrokkenheid, in een aantal aansprekende gevallen, om in echte financiële toezeggingen. Los van onze bereidheid om onze kennis, ervaring en netwerk ter beschikking te stellen. Wij hebben gemerkt dat –alternatieve- financiers sneller geneigd zijn mee te doen, zodra dat eerste schaap over de dam is. Iemand uit ons netwerk of heel soms wijzelf. Door ook zelf risico te nemen en samen alternatieven te zoeken en te combineren leveren wij de beste resultaten.

 

Waarde van ondernemingsplan

Ondanks het feit dat wij talloze ondernemingsplannen de revue zien passeren, ontberen wij de expertise om die ‘echt’ op waarde te schatten. Wij werken daarom altijd samen met accountants, fiscalisten, bedrijfswaardeerders, etc., etc. Sámen realiseren wij het optimale resultaat. Toch gebeurt het dat we er onvoldoende vertrouwen in hebben, of soms simpelweg onvoldoende gevoel. Ook dat zeggen wij en aldus voorkomen we liever dan dat we genezen. We doen het allebei.