Kantoren met een oppervlakte van meer dan 100 m² moeten met ingang van 2023 tenminste voldoen aan de eisen voor verkrijging van een energielabel C. Een nieuwsbericht van de NOS leert dat tenminste een kwart van de kantoren in Nederland nog niet voldoen aan deze verplichting! Er is dus nog een hoop werk aan de winkel Want hoe hard is de verplichting eigenlijk om tijdig te voldoen aan de energielabel C verplichting? Het simpele antwoord is; behoorlijk hard.

Gebruiksverbod voor kantoren bij niet voldoen aan energielabel C verplichting

Mogelijk behoeft het verkrijgen van ’een energielabel C voor uw kantoorpand forse en tijdrovende ingrepen. Maar het tijdig voldoen aan de label C verplichting is zeker aan te bevelen. Het uitgangspunt is namelijk dat kantoren die niet voldoen aan de verplichting, te maken krijgen met een gebruiksverbod (volgt uit 5.11 van het Bouwbesluit). Het met handhaving belaste bestuursorgaan kan dus simpelweg de kantoorruimte sluiten wanneer niet tijdig een energielabel C is verkregen voor de kantoorruimte. Ook kunnen boetes (dwangsommen) worden opgelegd tot een maximum van € 81.000,-. Geen kinderachtige maatregelen dus!

Handhavingsplicht energielabel C voor kantoren

Zal dit dan zo’n vaart lopen? Staan op nieuwjaarsdag 2023 ambtenaren op de stoep om uw kantoorruimte dicht te spijkeren wanneer u nog geen energielabel C kunt overleggen? Het is de vraag of de handhaving direct zo rigoureus zal zijn. Maar zeker is wel dat handhaving geen lege huls is. De gemeentes en de Omgevingsdiensten hebben de plicht om tot handhaving over te gaan. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (waartoe onder meer Amsterdam valt), heeft reeds aangekondigd om vanaf 1 januari 2023 direct te starten met controles en zo nodig ook handhaving van de verscherpte regels. Het devies is dus, voorkomen is beter dan genezen; start tijdig met de benodigde aanpassingen aan uw kantoor.

Richt handhaving energielabel C zich tot huurder of verhuurder?

Met betrekking tot huurrelaties is niet in algemene zin te zeggen tot wie eventuele handhaving zich zal richten (de huurder, de verhuurder of beide). Bepalend daarvoor zijn vele factoren, onder meer wie daadwerkelijk in staat is om de werkzaamheden uit te voeren. Het is goed denkbaar dat de huurder bepaalde werkzaamheden niet zomaar mag uitvoeren. Anderzijds is het ook mogelijk dat verhuurder niet zonder meer werkzaamheden aan het gehuurde mag uitvoeren wanneer de huurder niet instemt. Kortom, het zal van de omstandigheden afhangen tot wie de handhaving zich zal richten (ook beide is overigens mogelijk). Het is daarom zaak om onderling tijdige en duidelijke afspraken te maken over te nemen investeringen om te voldoen aan de energielabel C verplichting.

Meer weten over de energielabel C verplichting voor kantoren?

Heeft u vragen over de eisen voor het verkrijgen van een energielabel C of welke uitzonderingen er zijn, maakt u zich zorgen over dreigende handhaving van de nieuwe verplichtingen, of heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder over de vereiste aanpassingen van uw kantoor? Neem dan contact op met mij of een van de andere huurrechtadvocaten.