Op 1 mei 2016 trad de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking, die de daarvoor geldende en vertrouwde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verving. De Wet DBA is vanaf dag één bekritiseerd en lijkt geen lang leven te zijn beschoren. Uit het regeerakkoord blijkt dat kabinet-Rutte III de Wet DBA wil vervangen voor nieuwe regelgeving voor zzp-ers. Wat houden de plannen van kabinet-Rutte III in?

Zekerheid voor echte zelfstandigen en het voorkomen van schijnzelfstandigheid

Met betrekking tot zzp-ers bevat het regeerakkoord de volgende tekst:

“Zzp-ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het is wel belangrijk dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie. De Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) heeft voor die laatste vraag geen helderheid geschapen, maar juist onrust gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. Met name aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt is nog steeds sprake van schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De Wet DBA wordt daarom vervangen.”

Het kabinet-Rutte III wil enerzijds (de opdrachtgever van) echte zelfstandigen de zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid – met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt – voorkomen. Hoe wil het kabinet dat bereiken?

1. Altijd een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief en een lange opdracht

Het kabinet wil allereerst schijnzelfstandigheid voorkomen door te bepalen dat er in de volgende situaties altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst en dus niet van zelfstandigheid:

  • een laag tarief in combinatie met een overeenkomst die langer dan drie maanden wordt aangegaan;
  • een laag tarief in combinatie met een overeenkomst die ziet op het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een interim-opdracht).

Er wordt dus één tarief bepaald om voor de gehele arbeidsmarkt de onderkant af te bakenen. De verwachting is dat dat tarief zal liggen tussen de 15 en 18 euro per uur.

2. Een mogelijkheid tot ‘opt out’ bij een hoog tarief en een korte opdracht

Daarnaast wordt aan de bovenkant van de arbeidsmarkt een ‘opt out’ regeling gecreëerd voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen. De mogelijkheid tot ‘opt out’ bestaat alleen in een tweetal situaties, namelijk als sprake is van:

  • een hoog tarief in combinatie met een overeenkomst die voor minder dan één jaar wordt aangegaan;
  • een hoog tarief in combinatie met een overeenkomst die niet ziet op het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Bij een hoog tarief denkt het kabinet aan een tarief boven de 75 euro per uur.

3. De opdrachtgeversverklaring voor alle andere situaties

Voor zzp-ers die werkzaam zijn boven het lage tarief, maar onder het hoge tarief, wil het kabinet een zogeheten ‘opdrachtgeversverklaring’ invoeren. Als u als opdrachtgever een dergelijke zzp-er inhuurt en daarbij beschikt over de opdrachtgeversverklaring, bent u gevrijwaard van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

U kunt de opdrachtgeversverklaring aanvragen door een webmodule in te vullen. In de webmodule beantwoordt u een aantal vragen over de aard van de werkzaamheden en het bestaan van een gezagsverhouding. Vult u de webmodule niet naar waarheid in, dan kunt u geen beroep doen op de opdrachtgeversverklaring.

Wet DBA wordt afgeschaft, maar wanneer?

De plannen van het kabinet moeten nog worden uitgewerkt. Het regeerakkoord bevat nu enkel de hoofdlijnen van de plannen van kabinet-Rutte III om de Wet DBA te vervangen voor de nieuwe regelgeving. Een nadere concretisering zal hoogstwaarschijnlijk volgen met de indiening van het wetsvoorstel. Wanneer de Wet DBA precies wordt afgeschaft en vervangen is vooralsnog niet bekend. Maar we houden u uiteraard op de hoogte.

Wilt u advies over de vraag hoe u als opdrachtgever in de tussentijd moet handelen bij het inschakelen van zzp-ers? Neem gerust contact op met mij of één van mijn arbeidsrechtcollega’s.