Bron: KOV Magazine | jaargang 49 | nummer 4 | winter 2018. 

Op 7 november 2018 is door minister Koolmees het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bij de Tweede Kamer ingediend. De bedoeling van de regering is dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen.
 

De algemene verwachting is, dat het wetsvoorstel het in de Tweede Kamer zal halen. Of dat ook in de Eerste Kamer het geval zal zijn, hangt af van de verkiezingen in 2019. En uiteraard aan de snelheid van de behandeling.
 

De belangrijkste wijzigingen op een rij. Plus twee extra aandachtspunten.
 

1. De proeftijd gaat voor vaste contracten van twee naar vijf maanden. Als het gaat om een contract voor bepaalde tijd van twee jaar of langer mag een proeftijd van drie maanden worden overeengekomen (nu: twee). Wat blijft: contracten korter dan zes maanden mogen geen proeftijd bevatten. En contracten vanaf zes maanden tot twee jaar kunnen een proeftijd van een maand bevatten. Let wel: een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen. Een getekend arbeidscontract is dus een vereiste. Het liefste ook een originele overeenkomst, dus geen scan of kopie. Want dan zou zomaar gesteld kunnen worden dat het een vervalsing is.