De eerste dag van de zomervakantie in onze regio startte verrassend. De stekker ging uit het kabinet-Rutte IV. De val van het kabinet zorgt uiteraard voor veel onrust, maar ook voor onduidelijk als het gaat om het plan van minister Van Gennip over de verplichte certificering voor uitzendbureaus. Wat gaat er met het wetsvoorstel gebeuren?  

Wetsvoorstel over verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Minister Van Gennip werkte voor de val aan een wetsvoorstel dat voorziet in verplichte certificering bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. De Raad van State bracht eerder dit jaar een kritisch rapport uit over het conceptwetsvoorstel. Voor de val van het kabinet was men druk met bepalen of en in hoeverre het conceptwetsvoorstel gezien de inhoud van het rapport moest worden aangepast.

Voor wie zou deze verplichte certificering moeten gaan gelden?    

Als het aan minister Van Gennip ligt, moeten in de nabije toekomst alle bedrijven die arbeidskrachten in Nederland uitlenen over een certificaat beschikken. Het uitlenen van arbeidskrachten zonder certificaat zal beboet worden. Deze boete geldt ook voor bedrijven die arbeidskrachten inlenen van een niet-gecertificeerd bedrijf.

Voor de definitie ‘uitlenen van arbeidskrachten’ wordt in het conceptwetsvoorstel aangesloten bij de Waadi. Het gaat dus niet alleen om uitzendbureaus, maar bijvoorbeeld ook om payrollers en detacheringsbureaus.

De certificeringsplicht in het conceptwetsvoorstel geldt ook voor buiten Nederland gevestigde bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Hoofdlijnen van het conceptwetsvoorstel

Stel je arbeidskrachten ter beschikking in Nederland? Op basis van het huidige conceptwetsvoorstel moet je uiterlijk 1 januari 2025 beschikken over een wettelijk vereist certificaat. Je dient het certificaat voor 1 augustus 2024 aan te vragen.    

Hoe verkrijg je de verplichte certificering?  

Om in aanmerking te komen voor certificering, moet je voldoen aan de volgende zes vereisten.

Als uitlener dien je:

 1. de juiste lonen op de juiste manier aan de werknemers te betalen;
 2. een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben voor rechtspersonen. Dit geldt niet voor buitenlandse bedrijven;
 3. een bankgarantie af te geven.
  1. bestaande uitlener: bankgarantie bedraagt € 100.000,=
  2. startende uitlener: in bepaalde gevallen geldt de eerste zes maanden een bankgarantie van € 50.000,=
  3. lever je bij het intreden van deze wet al minstens vier jaar arbeid? Dan word je onder aanvullende voorwaarden vrijgesteld van deze eis;
 4. de arbeidskrachten moeten via de inlener informatie krijgen over veiligheid op de werkplek;
 5. als een inlener huisvesting aanbiedt aan de arbeidskrachten, moet de huisvesting worden aangeboden door een woningcorporatie of een gecertificeerde verhuurder (SNF-certificering);
 6. de werknemers laten aansluiten bij het juiste pensioenfonds.

Daarnaast gelden ook nog enkele vereisten die nu ook al gelden voor het SNA-keurmerk.

Conceptwetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus door val van kabinet de ijskast in?

Door de val van het kabinet blijven veel dossiers liggen. Dit mede doordat een demissionair kabinet niet geacht wordt om belangrijke politieke beslissingen te nemen. Een demissionair kabinet beperkt zich tot noodzakelijk beleid en stuurt in beginsel geen belangrijke wetsvoorstellen voor behandeling naar de Tweede Kamer. De Kamers kunnen beslissen om bepaalde onderwerpen toch te behandelen. Welke onderwerpen wel behandeld gaan worden, wordt na het zomerreces bepaald. Voor nu is het afwachten. Waarbij het goed is om te weten dat het zo kan zijn dat het voorstel over de verplichte certificering van uitzendbureaus voor langere tijd de ijskast ingaat.  

Uiteraard houden wij je van de ontwikkelingen op de hoogte.

Meer weten over de verplichte certificering voor uitzendbureaus?

Wil je meer over het wetsvoorstel weten of heb je vragen over het uitlenen of inlenen van arbeidskrachten? Neem gerust contact op met mij of een van mijn arbeidsrecht collega’s.