Flexibele arbeidsrelaties

Detachering, uitzenden en payrolling kunnen worden gezien in het bredere kader van flexibilisering van arbeidsrelaties. Een flexibele schil rond het vaste personeelsbestand is voor veel werkgevers onontbeerlijk. Detachering,  uitzending en payrolling vormen mogelijkheden om flexibel te blijven. Andere mogelijkheden zijn het sluiten van nul-urencontracten, bepaalde tijd contracten, freelance overeenkomsten enzovoort. 

Haken en ogen

Als werkgever of als werknemer is het zaak steeds goed de haken en ogen gekoppeld aan flexibilisering van arbeidsrelaties in het oog te houden. Ontstaat er geen contract voor onbepaalde tijd? Hoe zit het met de afdracht van sociale lasten en pensioenpremies? Wie kan worden aangesproken voor de loonbetaling en wie is aansprakelijk in geval van schade of ongeval en hoe zit dat met de Wet Arbeid Vreemdelingen?  

Waarom onze arbeidsrecht advocaten inschakelen?

Een flexibele blik en instelling zijn vereist voor het bereiken van het optimale resultaat. Waar voor de ene onderneming het inlenen van externe krachten een uitkomst is, zal voor de andere een heel andere oplossing passend zijn. Niet alleen de wensen van de ondernemer, maar ook de cultuur van de onderneming, de toepasselijke CAO en de wens van de werknemer spelen daarbij een rol. 

Onze arbeidsrecht advocaten adviseren en procederen voor zowel werkgevers als werknemers. Van het opstellen van contracten tot het procederen over kosten van werving en selectie of aansprakelijkheid: wij zijn je graag van dienst.

Misschien ook interessant voor jou?