Als u als ondernemer in zwaar weer verkeert en maatregelen moet gaan treffen om het tij te keren, is het niet ongebruikelijk dat u uw noodlijdende dochters in dit tij de reddende hand toesteekt, al dan niet in de vorm van toezeggingen over sociale maatregelen.

Als u als moedermaatschappij zich wenst te bemoeien met de gang van zaken bij uw dochteronderneming, bijvoorbeeld bij het onderhandelen, opstellen en uitvoeren van een Sociaal Plan, dan is het zaak dat u in een vroegtijdig stadium alert bent.

403-verklaring

Grote kans dat bij u het management voor de centrale aansturing zorgt binnen uw onderneming, dan wel dat de centrale HR-divisie zich intensief bemoeit met of ondersteunt bij het reorganisatieproces bij uw dochtermaatschappij. Dit geldt nl. voor veel grote of kleine concerns. .

Het risico is dan niet denkbeeldig dat u aansprakelijk kan worden gehouden voor de nakoming van de verplichtingen van uw dochter. Overigens is daar in ieder geval sprake van als u een zogenaamde 403-verklaring heeft afgegeven. Dat is een verklaring, waarbij de u zich openbaar aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden van uw dochter.

Doorbraak van aansprakelijkheid

Het is echter ook mogelijk, dat u onbedoeld aansprakelijk wordt gehouden voor de schulden van uw dochter. In dat geval spreekt men van een doorbraak van aansprakelijkheid.

Wanneer loopt u het risico op een doorbraak van aansprakelijkheid?

  • als er sprake is van een dermate financiĆ«le afhankelijkheid en verwevenheid van uw dochter, dat u als moeder feitelijk de dienst uit maakt.
  • als u op andere wijze overwegende invloed op het beleid van uw dochter uitoefent.
  • als er sprake is van frequente en invloedrijke bemoeienis vanuit uw directie en/of staffunctionarissen met het proces van onderhandelen, opstellen en uitvoeren van bijvoorbeeld een Sociaal Plan.
  • als uw directie en/of staffunctionarissen al in een vroegtijdig stadium van dat totstandkomingsproces zijn betrokken, waarbij de vraag is welke schijn door deze staffunctionarissen wordt gewekt ten aanzien van de totstandkoming en nakoming van bijvoorbeeld een Sociaal Plan.
  • als er sprake is van een noodscenario waarin, voor de redding van uw dochter, intensievere bemoeienis van u noodzakelijk is.

Als u ondoordacht handelt en vorenstaande punten niet in ogenschouw neemt, ontstaan voor u onbedoeld risico's op financiƫle aansprakelijkheden. Of het risico op doorbraak van aansprakelijkheid aanwezig is, zal dan ook terdege in de overwegingen en daadwerkelijke handelwijze in de praktijk van u (en in het bijzonder uw staffunctionarissen) moeten meespelen.