Nederland wordt één van de goedkopere West-Europese landen op gebied van ontslagkosten. Tenminste als de kabinetsplannen voor het ontslagstelsel doorgaan.

Dit blijkt uit een onderzoek van advocaten- en notarissenkantoor AKD in samenwerking met ruim 20 Europese advocatenkantoren. In het onderzoek naar de ontslagkosten zijn 25 Europese landen met elkaar vergeleken.

Nederland behoort in de huidige situatie tot de subtop. Een duidelijk onderscheid tussen West- en Oost-Europese landen is op dit moment zichtbaar. Nederland komt echter op een vergelijkbaar niveau als Litouwen als het ontslagstelsel wordt herzien.