Soms kunt u er niet aan ontkomen en bent u door een gedraging van uw werknemer genoodzaakt hem of haar op staande voet te ontslaan. Het ontslag op staande voet is de zwaarste maatregel die bestaat en is om die reden aan strenge regels gebonden. Maar wat is nou eigenlijk een ontslag op staande voet en waar dient u als werkgever in een dergelijke situatie aan te denken?

Geldigheid ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet moet aan de volgende drie vereisten voldoen:

1. Er moet sprake zijn van een dringende reden
De reden van het ontslag moet zijn gelegen in een gedraging van de werknemer zelf tijdens werktijd of verband houdend met het werk. Bovendien moet u als werkgever aangeven of hebben aangegeven dit gedrag niet te kunnen dulden. Per geval zal beoordeeld moeten worden of er sprake is van een dringende reden.

2. De ontslaghandeling én de mededeling moeten onverwijld geschieden
U dient het ontslag zo spoedig mogelijk, nadat de reden voor de opzegging zich heeft voorgedaan, aan de betreffende werknemer te geven. U mag dus niet, nadat u de dringende reden heeft ontdekt, stilzitten en de situatie afwachten.

In bepaalde gevallen kunt u een onderzoek starten om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden. In dat geval raden wij u aan de werknemer op non-actief te stellen.

Het ontslag dient onmiddellijk na de ontdekking van de dringende reden worden gegeven, maar het ontslag dient ook onmiddellijk in te gaan. Immers, de dringende reden moet zodanig ernstig zijn dat u het dienstverband niet langer kan laten voortduren.

3. De gevolgen van het ontslag voor de werknemer moeten worden meegewogen
Alle omstandigheden van het geval, ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, moeten worden meegewogen. Wij adviseren u in de ontslagbrief te melden dat u de gevolgen van het ontslag heeft meegewogen.
Juist in dit kader is het dan ook van belang dat u hoor en wederhoor toepast. Wellicht heeft de werknemer wel een geldige verklaring voor zijn/haar gedraging of liggen de feiten geheel anders. Als u afziet van hoor en wederhoor dan neemt u (onnodig) een risico.

Gevolgen van ontslag op staande voet

Bij een geldig gegeven ontslag op staande voet eindigt de dienstbetrekking onmiddellijk, de opzegverboden gelden in dit geval niet, de werknemer komt in principe niet in aanmerking voor een WW-uitkering en er dient geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Bovendien kunt u als werkgever een schadevergoeding eisen en deze deels verrekenen met de eindafrekening, bijvoorbeeld met de eventuele openstaande vakantiedagen.

Advies

De rechter toetst zeer nauwkeurig aan de drie vereisten voor het ontslag op staande voet en daarom adviseren wij u de navolgende gouden stelregel:

Doe het goed of doe het niet!


Meer weten?

Heeft u vragen over de geldigheid van een ontslag op staande voet of heeft u andere vragen over dit onderwerp, neemt u dan vooral contact met mij op of met één van de andere arbeidsrechtadvocaten.

Oorspronkelijk auteur: mr. Gizem Çimen (niet meer werkzaam bij RWV Advocaten)