Bron: Maandbericht KOV d.d. april 2014.

Er heerst een zekere opwinding in de doorgaans wat ingehouden wereld van de juristen in Nederland. Die vorm van extase heeft te maken met het besluit dat de Tweede Kamer op 18 februari 2014 nam. Wetsvoorstel 33818 werd aangenomen. De eerste horde tot de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) was genomen.