Al sinds 2014 houdt het SWAP-team van RWV zich in- en buiten rechte onder meer bezig met het verhalen van schade als gevolg van door klanten afgesloten swaps. Onderdeel daarvan betreft ook het (her)structureren van financieringen onder andere omdat menig klant bij bijzonder beheer terecht kwam. Vaak durven klanten hun bank pas écht aan te pakken nadat zij hun financiering(en) elders hebben ondergebracht. De rechtbank Amsterdam toont begrip voor onze klant:

“Niet te snel moet worden aangenomen dat de cliënt begrijpt dat tegenvallende eigenschappen het gevolg zijn een foutieve advisering door de bank, maar ook dat de nodige omzichtigheid betracht moest worden omdat haar krediet beheerd werden door bijzonder beheer en dat deze pas – toen zij voldoende zicht had op de overstap naar een andere bank- haar aanspraken kon doen gelden zonder vrees voor repercussies”. 

Hoe gecompliceerder de renteswap des te beter, maar voor wie? De bank of voor de klant?

Nu de praktijk. Onze klant is actief in de internationale groothandel met buitenlandse klanten die betalen in de valuta van hun eigen land. De onderneming heeft veel ervaring met valuta’s, wisselkoersen, rente- verschillen in leningen in allerlei valuta en met variabele looptijden, gekoppeld aan (verwachte) inkomsten en uitgaven. Cruciaal al die jaren: maximale flexibiliteit om risico’s te managen met behulp van valutaderivaten, herfinancieringen, etc.

De bank komt met een ‘op maat gemaakt product’, namelijk een swap met een trigger gebaseerd op een bepaalde koers. De consequentie is dat er geen enkele vrijheid of flexibiliteit resteert om de risico’s te managen.    

Zorgplicht bank bij kwaliteit en passendheid van renteswap

De rechtbank maakt korte metten met het verwijt dat de bank aan het adres van de klant maakt. Volgens de bank had de klant bij het aangaan in 2007 eigenlijk al moeten begrijpen dat er gebreken kleefden aan het financieel advies! De bank combineert dat met het verweer in 2017 dat de klant een ‘professionele belegger’ is, zodat van enige zorgplicht geen sprake behoefde te zijn. De rechtbank verwijst die stelling naar de prullenbak. Onder meer omdat boven water komt een brief van de bank uit 2007 waaruit blijkt dat de bank zelf uitgaat van ‘een niet-professionele cliënt’ die ‘het hoogste beschermingsniveau geniet’.

De andere stelling die de prullenbak ingaat volgens de rechtbank is dat de ‘bank slechts geassisteerd heeft in de door de klant te maken keuzes’. Alsook, dat de klant toch zelf in de standaardbrochures één en ander had kunnen lezen.   

Waar schortte het volgens de rechtbank aan?

Doordat alle kredieten gevangen zaten in de swap op het moment dat het volgens de bank onwaarschijnlijke zich voordeed, namelijk dat de $/CHF koers onder 1.11 daalde, raakte de klant al haar flexibiliteit kwijt. De klant kon feitelijk niet aflossen en moest de (hoge) vaste rente betalen. Doordat de klant niet kon aflossen, konden de leningen niet omgezet worden. Het valutarisico kon zij niet meer managen zoals voorheen. De treasuryspecialist van de bank gaf daarbij ter zitting toe, dat de ongunstiger financiële positie van het bedrijf als gevolg van de swap dusdanig ongunstig was, dat de klant overgebracht werd naar bijzonder beheer en er zelfs toe leidde dat de klant geen valuta (termijn)contracten mócht afsluiten. Hiermee de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengende. 

Conclusie: de bank dient de schade van de renteswap te vergoeden

Ondanks de omvang en vooral de complexiteit van een woud aan financieringen c.q. financieringsconstructies weet de rechtbank in een zo’n 20 pagina’s tellend vonnis de vinger feilloos op de zere plek te leggen. De bank ‘adviseert’ een niet-passend (maatwerk)product. Dat betekent een schending van de zorgplicht. De schade dient vergoed te worden. Voor het berekenen van de omvang van die (miljoenen)schade is het woord aan de financiële experts waarmee wij in al onze zaken samenwerken. 

Renteswap nieuws van het RWV swapteam

U kunt met al uw vragen terecht bij het SWAP-team van RWV. Dit team is gespecialiseerd in rentederivaten, waaronder renteswaps. Het SWAP-team adviseert, procedeert en publiceert regelmatig over dit onderwerp. Daarnaast begeleidt het SWAP-team diverse klanten bij het herstelkadertraject en onderhandelen wij – met u- met de bank, bijvoorbeeld in het kader van herfinancieringen.