Als u uw (familie)bedrijf wilt verkopen, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. Iedere stap binnen een bedrijfsovername is juridisch maatwerk en maken we graag voor u inzichtelijk. Eerder behandelden we al de eerste stap: “Vendor Due Dilligence”. In deze bijdrage volgt stap 2 in het stappenplan: het verkoopklaar maken van uw bedrijf. 

Wat betekent verkoopklaar maken?

Om de opbrengst van de verkoop te optimaliseren, dient u uw bedrijf van tevoren verkoopklaar te maken. Het verkoopklaar maken van uw bedrijf betekent allereerst dat u het verkoopproces goed moet voorbereiden om het zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Tevens houdt het in dat de risico’s en mogelijke verrassingen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd en ondervangen, dat de verkoop van uw onderneming op een voor u zo gunstig mogelijk moment doorgang vindt en idealiter dat alle kansen worden benut.

Bij het verkoopklaar maken van uw bedrijf zijn onder meer de volgende aandachtspunten van belang.

Juridische splitsing of fusie?

In sommige situaties kan het gunstig zijn om bepaalde bedrijfsactiviteiten los van elkaar te verkopen of juist samen te voegen. Zo kan bijvoorbeeld een verkoop in delen soms tot een hogere opbrengst leiden. Dit geldt zeker als er meerdere bedrijfsactiviteiten zijn waarvan een zwaar verlieslatend.  In zo’n geval is het zaak deze bedrijfsactiviteiten vóór de bedrijfsoverdracht af te splitsen van uw onderneming.

Kijk eens kritisch naar uw personeelsbestand

De motor van een onderneming is bijna altijd het personeel. Vóór een bedrijfsoverdracht is het verstandig om uw personeelsbestand onder de loep te nemen. Een reorganisatie kan in sommige gevallen een positief effect hebben op het verkoopproces en de waarde van uw bedrijf.

Check schriftelijke overeenkomsten en ‘change of control’ bepalingen

Voor alle betrokkenen, in het bijzonder de koper, is het van eminent belang dat zaken goed zijn vastgelegd. Loop alle relevante lopende contracten met bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, verhuurders en financiers na. Zo kunnen deze overeenkomsten bijvoorbeeld een ‘change of control’ clausule bevatten. Dergelijke clausules bieden de wederpartij de mogelijkheid om de overeenkomst boetevrij te beëindigen wanneer de controle over uw bedrijf wijzigt.

Zorg dat uw administratie in orde is

Het is een open deur, maar de administratie moet up to date zijn. Oftewel zorg voor een bijgewerkte administratie, een niet te groot debiteurenbestand, tijdig opgemaakte en gedeponeerde jaarrekeningen en realistische financiële prognoses van het bedrijf.

De volgende stappen in het stappenplan 'Bedrijf verkopen'

Na het verkoopklaar maken van uw bedrijf volgen nog een tiental andere stappen. Deze behandelen we in de volgende artikelen.

Heeft u vragen over het verkoopklaar maken, bent u van plan om uw bedrijf te verkopen of heeft u een bedrijf op het oog om te kopen? Neem gerust contact op met mij of Matthy van Paridon. Wij verzorgen uw overname van A tot Z! 

Zo ga je voorbereid een overnametraject in.  

Download stappenplan bedrijf verkopen

voer je gegevens in en 
ontvang het stappenplan

Je kunt de 12 stappen op de website terugvinden en we hebben ze ook gebundeld in het stappenplan 'Bedrijf verkopen' dat je kunt downloaden.

Eerder verschenen stappen in het stappenplan 'Bedrijf verkopen'

Stap 1: Vendor Due Dilligence