Als u van plan bent uw (familie)bedrijf te verkopen, is een grondige voorbereiding cruciaal. Iedere stap binnen een bedrijfsovername is juridisch maatwerk en maken we graag voor u inzichtelijk. Eerder bespraken wij al de tweede stap van het verkoopproces: “Het verkoopklaar maken uw bedrijf”. Heeft u deze stap doorlopen? Dan bent u toe aan de derde stap in het stappenplan: informatie-uitwisseling en geheimhouding.

Het vinden van potentiële kopers

Wanneer uw bedrijf verkoopklaar is, kunt u op zoek gaan naar kopers voor uw bedrijf. Het is daarbij over het algemeen verstandig om de hulp van een externe adviseur in te schakelen. Het is belangrijker om enkele serieuze kopers te vinden dan vele vaag geïnteresseerden. Vindt u een potentiële koper en bestaat het voornemen om over de verkoop te gaan onderhandelen, dan wordt het tijd om meer informatie te geven over de ‘ins en outs’ van de onderneming.  

Verkoopmemorandum

U kent uw bedrijf als geen ander en u weet dus wat u verkoopt. Geïnteresseerden weten dat niet. Het is daarom verstandig om een verkoopmemorandum op te stellen voor de meest geschikte kandidaat-kopers. In dit memorandum komen meerdere onderwerpen aan bod, zoals:

  • historische feiten,
  • de juridische structuur,
  • producten en diensten,
  • personeel,
  • financiële informatie,
  • branche-informatie en
  • sleutelfiguren van het bedrijf.

Het doel van een verkoopmemorandum is dan ook dat u de potentiële kopers uitgebreid laat zien hoe uw bedrijf in elkaar zit.

Geheimhoudingsovereenkomst

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de koper op de hoogte raakt van de bedrijfsvoering, de klanten etc. en vervolgens van de koop afziet en de informatie vrijelijk kan gebruiken. Het is dan ook belangrijk dat alvorens u deze informatie verstrekt u een geheimhoudings­over­een­­komst of geheimhoudingclausule laat tekenen. Dit voorkomt dat belangrijke, concur­rentie­gevoelige of vertrouwelijke informatie over uw bedrijf openbaar of onbevoegd gebruikt wordt. Zeker in bepaalde bedrijven is een gedetailleerde geheimhoudings­overeenkomst cruciaal. Bijvoorbeeld als u werkt met geheime recepturen of aan de ontwikkeling van patenten.

Inhoud geheimhoudingsovereenkomst

In de geheimhoudingsovereenkomst verplichten partijen zich ertoe om informatie die ze van elkaar krijgen vertrouwelijk te behandelen en niet te verspreiden. Het is belangrijk dat u hierin precies aangeeft welke informatie vertrouwelijk is. Verder is het mogelijk te bedingen dat bepaalde informatie pas in een bepaald stadium zal worden gedeeld. Zorg er in uw geheimhoudings­overeenkomst ook voor dat de kring van personen die toegang krijgt tot uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie zo klein mogelijk is. Beperk het bijvoorbeeld tot de directie van de kandidaat-koper en haar adviseur(s). Des te minder mensen kennis mogen nemen van de informatie, des te kleiner de kans is dat de informatie toch op straat komt te liggen.

De duur van de geheimhouding

U kunt met de koper afspreken dat de geheimhoudingsovereenkomst voor de duur van het gehele onderhandelingsproces geldt. In het geval van het afbreken van de onderhandelingen kunt u afspreken dat de geopenbaarde informatie aan u moet worden teruggegeven en niet mag worden gebruikt.  

Afdwingbaarheid van de geheimhouding en het boetebeding

Besluit een kandidaat-koper de geheimhoudingsovereenkomst niet na te komen, dan kan het voor u lastig zijn om dit af te dwingen. Zo is het niet altijd gemakkelijk aan te tonen dat de kandidaat-koper ook daadwerkelijk de vertrouwelijke informatie heeft geopenbaard. Nog lastiger is het om aan te tonen dat daardoor schade is geleden. Wilt u echt een succesvolle geheimhoudingsovereenkomst? Neemt u dan ook een boetebeding - met een forse boete als gefixeerde schadevergoeding -  in de overeenkomst op. Dit dwingt uw wederpartij om drie keer na te denken voordat hij of zij uw bedrijfsgevoelige informatie openbaart.

De volgende stappen in het stappenplan 'Bedrijf verkopen'

In deze stap in het verkoopproces is het belang van geheimhouding tussen de koper en verkoper behandeld. Afhankelijk van uw bedrijf kan deze zo specifiek als nodig worden gemaakt. Heeft u hier vragen over, bent u van plan om uw bedrijf te verkopen of heeft u een bedrijf op het oog om te kopen? Neem gerust contact op met mij.

Zo ga je voorbereid een overnametraject in.  

Download stappenplan bedrijf verkopen

voer je gegevens in en 
ontvang het stappenplan

Je kunt de 12 stappen op de website terugvinden en we hebben ze ook gebundeld in het stappenplan 'Bedrijf verkopen' dat je kunt downloaden.

Eerder verschenen stappen in het stappenplan 'Bedrijf verkopen'