Als u uw bedrijf wilt verkopen, kunt u niet vroeg genoeg beginnen met de voorbereiding. Voordat u verkoopt, is het zaak uw bedrijf optimaal te structureren en onnodige ballast te verwijderen. Welke stappen dient u te doorlopen? Het zijn in totaal twaalf stappen. Eerder behandelden we al de eerste 4 stappen: “Uw familiebedrijf verkopen? Volg deze eerste 4 stappen!” en stap 5 tot en met 8 Uw familiebedrijf verkopen? Volg de volgende 4 stappen!’. Nu volgen de laatste vier stappen.

Stap 9: Koopovereenkomst opstellen

De koop en levering van de onderneming valt uiteen in enerzijds de overdracht en levering van de aandelen en anderzijds de ondertekening van een koopovereenkomst. De overdracht en levering van de aandelen geschiedt middels een notariële akte. De koopovereenkomst regelt de feitelijke voorwaarden waaronder de koopovereenkomst wordt gesloten. De koopovereenkomst kan ook in de notariële akte worden opgenomen. De koopovereenkomst regelt onder meer de garanties welke verkoper geeft aan koper ter zake onder meer, vergunningen, omzetten en debiteurenrisico’s. De redactie van de artikelen is van groot belang. Vanuit strategisch oogpunt is het van belang wie de eerste aanzet neemt tot het opstellen van het concept van de koopovereenkomst. Ik kies er voor om zelf het eerste concept op te leveren. Dan is dat het uitgangspunt ter zake de onderhandelingen.

Stap 10: Onderhandelingen over specifieke punten

In veel gevallen hebben partijen opmerkingen over het eerste concept van de koopovereenkomst. Het is de bedoeling dat partijen over en weer begrip kunnen opbrengen voor elkaars wensen. Met die insteek kunnen geschilpunten worden opgelost. Artikelen kunnen uit de koopovereenkomst zo worden aangepast dat er een oplossing wordt gevonden die recht doet aan elkaars belangen. Het stuklopen van onderhandelingen dient voorkomen te worden, omdat door de bank genomen koper en verkoper beide willen dat de deal doorgaat. Er zal dan ook op onderdelen water bij de wijn gedaan moeten worden. Het toegeven door een der partijen op een onderdeel kan ertoe leiden dat bij een ander onderdeel de ander moet inbinden. Zo kan er een uitruil ontstaan van sommige belangen. Het spel is natuurlijk om minder belangrijke punten weg te geven en daartegenover een belangrijk punt (zoals ingeval wij optreden voor verkoper het beperken van garanties) binnen te halen. Daarom is het aan te raden om te inventariseren welke punten belangrijk en minder belangrijk zijn. Een aantal punten is zodanig belangrijk dat ingeval de andere partij niet meegaat met die punten, de kans aanwezig is dat onderhandelingen worden afgebroken. Die zeer belangrijke punten waarover een der partijen niet wil onderhandelen, noemt men om die reden ook wel ‘dealbreakers’.

Stap 11: Closing

Nadat de koopovereenkomst en de notariële akte definitief zijn opgesteld, vindt de ondertekening van deze documenten plaats. Dit wordt ook wel de ‘closing’ genoemd. Op de dag van de closing dienen er tal van formaliteiten en handelingen plaats te vinden, zoals:

  • De koopsom dient ondermeer te zijn gestort bij de notaris
  • Er dienen contracten te worden overgezet na de closing
  • Er dienen bankgaranties te worden gesteld.
  • De koper zal na de closing vaststellen of de onderneming inderdaad de eigenschappen heeft die hij ervan verwacht.
  • De koper zal ook vaststellen of hij verkoper kan aanspreken op basis van een van de door verkoper afgegeven garanties.

Stap 12: Nazorg

Na de overname is het zaak dat koper nagaat of de bepalingen uit de koopovereenkomst die zijn opgenomen voor de periode na de overname, zoals bijvoorbeeld non-concurrentiebedingen van verkoper, garanties ten aanzien van debiteuren en verwachte omzetten, mogelijk kunnen worden ingeroepen tegen verkoper. In veel gevallen ontstaan er geschillen na de overname over dergelijke contractuele bepalingen.

Twaalf stappenplan

Heeft u naar aanleiding van onze bijdragen over overnames vragen over de door ons beschreven stappen? Of bent u van plan om uw bedrijf te verkopen of heeft u een bedrijf op het oog om te kopen? Neem gerust contact met mij op of een van de overige overnamespecialisten. Wij verzorgen uw overname van A tot Z!

Oorspronkelijk auteur: mr. Mark Tsoutsanis (niet meer werkzaam bij RWV Advocaten sinds 1 november 2015)