U heeft als werkgever vast wel eens te maken met een zieke werknemer. Bij langdurige ziekte bent u verplicht uw werknemer gedurende minimaal twee jaar 70% van zijn loon door te betalen. Maar wat nu als u uw werknemer aan passende arbeid helpt en hij zich na 3 maanden weer ziek meldt. Heeft de werknemer dan wederom recht op 2 jaar loondoorbetaling?

Wanneer spreken we van langdurige ziekte?

Uw werknemer is langdurig ziek zolang hij niet in staat is de overeengekomen arbeid volledig te verrichten. Verricht uw werknemer dus passende arbeid in het kader van zijn re-integratie, dan is hij nog altijd ziek.

Passende arbeid of overeengekomen arbeid?

Stelt u zich eens voor: u spreekt met uw werknemer af dat hij zich in het kader van de re-integratie om laat scholen tot kraanmachinist. Nog geen drie maanden nadat hij fulltime in die functie werkt, meldt hij zich opnieuw ziek. De werknemer claimt dat hij (opnieuw) gedurende maximaal twee jaar recht heeft op loondoorbetaling tijdens ziekte, omdat hij niet langer in staat is zijn "nieuwe functie" uit te oefenen.

Hoe voorkomt u dat een werknemer kan claimen dat de tweejarige termijn van loondoorbetaling opnieuw is aangevangen en hij opnieuw twee jaar beschermd wordt tegen opzegging? Bij de beantwoording van deze vraag is met name van belang of de werknemer er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de door hem verrichte passende arbeid inmiddels de nieuwe overeengekomen arbeid is geworden.

Wanneer is er sprake van een gerechtvaardigd vertrouwen bij de werknemer?

Omstandigheid 1: verstrijken van tijd

Des te langer een werknemer werkzaam is in een passende functie, des te meer hij er gerechtvaardigd op mag vertrouwen voortaan in deze functie werkzaam te blijven. Hoe lang is deze periode? Duidelijk is dat dit punt na 20 jaar wel is bereikt, maar kan dit ook al zo zijn na 1,5 jaar of 9 maanden? Volgens het Gerechtshof 's-Hertogenbosch mag de werknemer er op vertrouwen voortaan in deze functie werkzaam te blijven terwijl hij nog geen 2 jaar werkzaam was in een passende functie.

Omstandigheid 2: re-integratie blijven evalueren

Daarnaast is van belang in hoeverre er nog sprake is van arbeid die verricht wordt in het kader van re-integratie. Blijft u derhalve de re-integratie met uw werknemer evalueren. Er zal minder snel sprake zijn van het ontstaan van gerechtvaardigd vertrouwen aan de zijde van uw werknemer indien hij er tijdens een evaluatiegesprek door u op gewezen wordt dat de arbeid wordt verricht met het oog op terugkeer in de oorspronkelijke functie en begeleid wordt door een bedrijfsarts.

Omstandigheid 3: omscholing

Omscholing kan een rol spelen bij het beantwoorden van de vraag of de passende arbeid de nieuw overeengekomen arbeid is geworden. Even terug naar het voorbeeld waarin de werknemer tijdens ziekte ging werken als kraanmachinist. De werkgever stelt dat de functie van kraanmachinist slechts is aangeboden in het kader van de arbeidsongeschiktheid met betrekking tot zijn oorspronkelijke functie. In dit geval heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat de arbeid als kraanmachinist de nieuw overeengekomen arbeid is geworden, nu de werknemer is omgeschoold, fulltime werkzaam is als kraanmachinist en er in zijn functioneringsgesprek niet gesproken is over terugkeer in zijn oorspronkelijke functie.

Tip!

Indien u wilt voorkomen dat de door de werknemer verrichtte passende arbeid de nieuwe overeengekomen arbeid wordt, is het aan te raden de werknemer hierover te informeren en duidelijkheid te scheppen. Ook is van belang dat de bedrijfsarts in dit proces betrokken blijft en dat de evaluaties op schrift worden gesteld.

Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan een advies op maat, neemt u dan contact met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten op.