Als u een werknemer op staande voet wilt ontslaan, maar daaraan voorafgaand nog een onderzoek wilt doen om er zeker van te zijn dat uw vermoeden juist is, of als een werknemer iets heeft gedaan wat niet door de beugel kan, dan kunt u de werknemer schorsen of op non-actief stellen. De vraag is dan, moet u het loon door betalen? Daarover zijn de meningen verdeeld.

De Hoge Raad: altijd loon doorbetalen na schorsing of non-actief stellen werknemer

De Hoge Raad heeft in 2003 in het arrest Van der Gulik/Vissers een duidelijk oordeel gegeven: ongeacht wat de aanleiding of reden van de schorsing/non-actief stelling is, het loon moet worden doorbetaald.

De beslissing om een werknemer geen arbeid te laten verrichten, ligt per definitie in de risicosfeer van u als werkgever en komt dan ook voor uw rekening, is het standpunt van de Hoge Raad.

De regering: loon inhouden na schorsing of non-actief stellen werknemer

De regering heeft daarentegen al meermaals aangegeven dat het loon mag worden ingehouden wanneer u overgaat tot schorsing van uw werknemer als disciplinaire maatregel. Dit standpunt is eerst door de regering ingenomen bij de behandeling van de Reparatiewet flexibiliteit en zekerheid in 1998 en wederom bij de behandeling van de Wet werk en zekerheid in 2013.

Rechters volgen nog altijd het oordeel van de Hoge Raad

Rechters volgen, ondanks de uitspraken van de regering en zelfs na de inwerkingtreding van de Wwz, nog altijd het oordeel van de Hoge Raad uit 2003. Het wordt dan ook tijd dat de regering en/of de rechtspraak hier voor eens en voor altijd duidelijkheid over schept.

Denk goed na voordat u het loon van een werknemer stopzet na schorsing of non-actief stellen werknemer

Aangezien het standpunt van de Hoge Raad uit 2003 vooralsnog de regel is, is voorzichtigheid geboden bij het stopzetten van het loon nadat de werknemer is geschorst.

Neem sowieso een schorsingsbeding in uw arbeidsovereenkomst op

Een schorsingsbeding kan er namelijk voor zorgen - ook al bij de huidige stand van zaken – dat een (disciplinaire) schorsing nadelige gevolgen heeft voor de werknemer. Zo kan het recht op een dertiende maand, een winstafhankelijke bonus of het gebruik van de zakelijke auto of laptop door de schorsing komen te vervallen. Ook kunt u overeenkomen dat de werknemer geen recht heeft op loon op het moment dat de werknemer wordt geschorst gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst. Dit kan slechts worden overeengekomen voor deze specifieke periode.

Meer weten over loondoorbetaling na schorsing werknemer?

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn in de rechtspraak of de wetgeving, dan krijgt u een update. Heeft u in de tussentijd vragen over loondoorbetaling of kunt u hulp gebruiken bij het opstellen van een schorsingsbeding, neem gerust contact op met mij of een van de overige arbeidsrechtadvocaten.