De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) wijst bepaalde partijen aan om een poortwachtersrol te vervullen en legt hen daarbij fundamentele verplichtingen op. Deze partijen worden ‘instellingen’ genoemd. Inmiddels werd al een flinke hoeveelheid partijen als instelling bestempeld en daar komt per 2020 nog eens een aantal bij.

Welke partijen worden nu al als ‘instelling’ aangemerkt onder de Wwft?

De wetgever heeft bepaalde partijen aangewezen om een poortwachtersrol te vervullen bij de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme. Deze ‘instellingen’ moeten onder meer cliëntenonderzoeken verrichten en ongebruikelijke transacties melden zodra zij die tegenkomen. 

Banken zijn het meest bekende voorbeeld. Daarnaast identificeert de Wwft nog diverse andere partijen. Dit zijn onder meer:

  • kredietverstrekkers,
  • vermogensbeheerders,
  • belastingadviseurs,
  • accountants,
  • trustkantoren,
  • taxateurs, en
  • (onder omstandigheden) notarissen en advocaten.

Door vijfde anti-witwasrichtlijn volgt een verdere uitbreiding van Wwft-plichtige partijen

Als gevolg van de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn wordt deze lijst per 2020 nog verder uitgebreid. Zo zullen ook makelaars te maken krijgen met de Wwft-verplichtingen op het moment dat er sprake is van maandelijkse huurprijzen van € 10.000 of meer. Ook zullen kunsthandelaars straks onder het bereik van de Wwft vallen, voor zover een (contante of girale) betaling wordt gedaan van € 10.000 of meer (op dit moment geldt dit nog alleen voor contante betalingen).

New Kid on the Block onder de Wwft: de cryptocurrency sector
 

Zodra de vijfde anti-witwasrichtlijn in 2020 is geïmplementeerd in de Nederlandse wet, zullen ook aanbieders van cryptocurrency, crypto-omwisselplatforms en crypto wallets (die naast een public key ook een private key opslaan) aan de verplichtingen onder de Wwft moeten voldoen. Tot op heden heeft deze sector in Nederland in het geheel niet te maken gehad met dergelijke toezichtregelgeving. Het is dan ook maar sterk de vraag in hoeverre deze partijen (direct) kunnen transitioneren naar volwaardige poortwachters tegen witwassen en het financieren van terrorisme.

Meer poortwachters dan ooit tevoren

Met de uitbreiding van het bereik van de Wwft wordt beoogd om nog meer partijen als poortwachter te laten fungeren. Hiermee moeten de mogelijkheden tot witwassen en terrorismefinanciering aanzienlijk worden beperkt. Met miljarden banktransacties per jaar blijft een groot deel van de verantwoordelijkheid van de witwasbestrijding niettemin nog steeds bij de banken liggen.

Aantal opzeggingen van klantrelaties zal aanhouden en mogelijk stijgen

Met de toenemende aandacht voor toezicht op de naleving van de Wwft door banken, zal ook het aantal opzeggingen van klantrelaties naar alle waarschijnlijk aanhouden (en wellicht zelfs verder toenemen).

Dreigt ook uw bank de relatie met uw onderneming op te zeggen? Schakel het KYB-team in

Heeft uw bank lastige vragen gesteld over uw klanten of leveranciers? Geeft de bank aan de rekening(en) af te zullen sluiten? Check onze website voor meer informatie en publicaties over KYC/CDD en de maatregelen van banken in het kader van de Wwft. U kunt ook contact opnemen met het Keep Your Bank-team van RWV Advocaten. Zij adviseert (en zo nodig procedeert) over zaken waarin bankrelaties (dreigen te) worden opgezegd.