MENU

Uw bouwplannen in strijd met bestemmingsplan? Hoeft geen probleem te zijn!
24-04-2014

Ruimtelijkeordeningsrecht, tegenwoordig omgevingsrecht genaamd, heb ik daar als bedrijf iets mee te maken? Natuurlijk!

Met het omgevingsrecht wordt door de overheid (Gemeente, Provincie en het Rijk) bepaald welke bedrijfsactiviteiten u op uw bedrijfsperceel mag verrichten en welke gebouwen u voor deze bedrijfsactiviteiten op u perceel mag bouwen. Een van de belangrijkste middelen die de overheid hier voor heeft is het zogenaamde “bestemmingsplan”. Het bestemmingsplan bestaat uit “planregels” die een beschrijving bevatten van de bestemming, een “verbeelding” (de plankaart) en een “toelichting”.

Meestal wilt u uw bedrijfsperceel net iets anders gebruiken of bebouwen dan het bestemmingsplan toelaat. Is dat mogelijk?
Ja, op basis van het omgevingsrecht is soms toch meer mogelijk op uw bedrijfsperceel dan uit het bestemmingsplan blijkt!

© 2022 RWV