MENU

Webinar Stappenplan AVG. Deel 1: stap 1 en 2
14-02-2018


Dit is het eerste deel van vier webinars over de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei van toepassing is in de hele Europese Unie. Dit betekent dat u vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG dient te voldoen. Om u bij de voorbereiding te helpen hebben we voor u een stappenplan opgesteld. We doorlopen met u de tien stappen uit het stappenplan, zodat u straks klaar bent voor de AVG. 

In dit eerste webinar komen stap 1 en stap 2 aan de orde. Aan de hand van stap 1 bepaalt u of u een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) dient aan te stellen. In stap 2 brengt u in kaart welke persoonsgegevens u verwerkt. 

© 2020 RWV