MENU

Modellen

 • Stappenplan investeren in vastgoed | 31-10-2018

  Stap 1: Waar koopt u vastgoed?  Als u vastgoed koopt, is de locatie en wat u daar mag van essentieel belang. Waar moet u op letten?  Doe onderzoek naar het bestemmingsplanCheck het ontwerp bestemmingsplanGa na of vergunningen kunnen worden verkregen Check of de …

  Download
 • Stappenplan AVG | 23-01-2018

  Per 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en is de AVG in de gehele Europese Unie van toepassing. Dit betekent dat uw organisatie vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG dient te voldoen.Bereid u voor op de k…

  Download
 • Whitepaper 'De Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG' | 14-03-2017

  Bent u klaar voor de nieuwe AVG medio 2018?!De bestaande regels rondom de bescherming van persoonsgegevens zijn aangescherpt met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie krijgt met de AVG te maken, omdat vrijwel iedere organisatie persoonsgegevens van kl…

  Download
 • WOZ-bezwaarschrift | 26-10-2016

  U heeft een WOZ-beschikking ontvangen en u wilt bezwaar maken. Wacht er niet te lang mee, u heeft maar zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.Waar kunt u op letten bij een WOZ-beschikking?De WOZ-beschikking stelt de waarde vast van de woning op 1 januari in het voorafgaande jaar. Dus als eigena…

  Download
 • Stroomschema risico-inventarisatie pensioen | 25-08-2016

  Deelname aan een pensioenregeling in een bedrijfstak kan verplicht zijn op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000).Of een werkgever gehouden is deel te nemen aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds is afhankelijk van de vraag of de werkge…

  Download
 • WIK brief | 21-03-2016

  Met ingang van 1 juli 2012 geldt er een wettelijk maximum voor de buitengerechtelijke incassokosten voor eenvoudig vast te stellen vorderingen uit overeenkomsten (niet zijnde ingewikkelde schadevorderingen). Deze wet is met name bedoeld om consumenten te beschermen tegen te hoge incassokosten. Daarn…

  Download

Al onze kennis, gebundeld, voor u!
Bent u op zoek naar nieuwsartikelen, video's, webinars, evenementen of modellen over een bepaald onderwerp?
U vindt het hier in ons kenniscentrum. In RWVWijzer. 

© 2019 RWV