MENU

Publicatie Linguaan: Het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 van het Bureau (W)btv
11-12-2013

Bron: Linguaan, jaargang 24/4, winter 2013.

Zoals aangekondigd in de vorige editie van de Linguaan 'De voortgangsrapportage van het Bureau Wbtv' over de uitvoering Wbtv bespreek ik dit keer het document Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 van het Bureau (W)btv. In deze bijdrage stip ik slechts enkele aspecten aan die mij opvallen; ik pretendeer niet het document volledig te bespreken. Bovendien heb ik thema’s samengevoegd wanneer dat de leesbaarheid ten goede kon komen. Voor nadere informatie verwijs ik uitdrukkelijk naar het document zelf.

© 2022 RWV