MENU

Blijft u wachten op uw renteswapvergoeding of neemt u contact op met onze renteswap advocaten?
22-05-2017

De schadevergoeding die de banken moeten betalen aan de afsluiters van een rentederivaat ("renteswap") lijkt nog langer op zich te laten wachten. Hoewel met de uitvoering van een compensatieregeling al eind 2014 zou moeten zijn begonnen, hebben de banken nu voor de zoveelste keer aangeven dat het allemaal langer gaat duren. Terwijl the compensation schema in het Verenigd Koninkrijk in 2012 is opgezet, is op die voet al € 2,8 miljard uitgekeerd. Het Engelse herstelkader is inmiddels dus bijna afgerond, maar in Nederland gaat dat allemaal nog wel even duren. Zo blijkt uit artikelen van woensdag 17 mei 2017 en vrijdag 19 mei 2017 in het FD dat de klanten van ABN pas in het derde kwartaal van 2017 iets te horen krijgen en dat de klanten van de Rabobank in juli 2017 een voorstel zullen krijgen. Of niet natuurlijk, als de bank oordeelt dat de klant ‘deskundig’ was.

Ik sluit echter niet uit dat veel klanten pas in 2018 of 2019 een voorstel voor een (beperkte) vergoeding – if any – zullen ontvangen: de voorstellen zullen ook nog moeten worden nagekeken door externe accountant, voordat u als klant iets zal horen. Overigens zal het rentepercentage van 8% dat in Engeland liep over de vergoedingen die lang op zich lieten wachten, vermoedelijk ook aan de afwikkelsnelheid hebben bijgedragen.

Definitieve herstelkader

Dat de banken al tijden handelen in rentederivaten en deze verkopen aan professionele tegenpartijen, daar is niets mis mee. Sinds 2003 zijn de rentederivaten - rente”swaps” in de volksmond, maar derivaten kennen vele vormen en soorten - echter ook aan het MKB verkocht. Het MKB was en is gewoonlijk slechts bekend met de mogelijkheid van een variabel- en een vastrentende lening. MKB-klanten hadden dan ook veelal geen idee van alle (mogelijke) gevolgen van de vele diverse renteswaps (letterlijk: een ruil, van variabele rente in vaste rente, waardoor de klant ingedekt zou zijn tegen rentestijgingen). Na jarenlang gesteggel met AFM en de banken zelf over het vergoeden van alle schade die deze klanten door de renteswaps hebben geleden, zijn drie Wijze Mannen benoemd.

Zoals wij al eerder beschreven, heeft deze ‘Derivatencommissie’ heeft op 19 december 2016 het definitieve herstelkader gepubliceerd, waarin een beperkte compensatieregeling met toelichting is opgenomen. In januari 2017 maakte de Rabobank daarover bekend dat zij verwacht zo’n 10.000 MKB-klanten te gaan compenseren en wist dus toen al dat zij aan zo’n 1.500 MKB-klanten geen vergoeding wilde uitkeren.

Het herstelkader biedt toch een (beperkte) oplossing? 

Dat het langer op zich laat wachten is al erg genoeg, maar daarnaast is op de invulling van het herstelkader sowieso de nodige kritiek, zoals dat deze te soepel is voor de banken. De banken hebben namelijk uitonderhandeld dat MKB-klanten relatief snel als deskundig worden aangemerkt en daardoor niet voor een vergoeding in aanmerking komen. Voorbeelden zijn ondernemingen in het vastgoed en bedrijven die deel uitmaken van een groep, waarin een vennootschap zit die (wel) over personeel met een dergelijke expertise beschikt. Ook als die mensen zich helemaal niet met het afsluiten van deze renteswap(s) of überhaupt, het (financiële) beleid van de desbetreffende onderneming hebben bemoeid. Dat dit regime wel erg soepel is voor banken, blijkt uit een vergelijkbare regeling die in het Verenigd Koninkrijk is getroffen voor dezelfde problematiek. Daar is een vergelijkbaar aantal dossiers herbeoordeeld en dat leidt tot een uitkering van zo’n € 3.1 miljard. Dat is 200-250% meer dan de in Nederland gereserveerde € 1,5 miljard.

Komt u in aanmerking voor een vergoeding onder het herstelkader?

Heeft u als MKB-onderneming of particulier de voorbije jaren een rentederivaat afgesloten, maar nog niets van uw bank gehoord? Wij kunnen u aanmelden voor een (eventuele) vergoeding onder het herstelkader. Heeft u na 1 januari 2005 een rentederivaat afgesloten, zou dit doorlopen tot na 1 april 2011 en is dit voordien afgewikkeld – vermoedelijk door aan de bank een forse afkoopsom (“negatieve waarde”) te betalen – dan moet u uiterlijk 30 september 2017 zijn aangemeld. Daarna wordt uw verzoek niet meer in behandeling genomen.

Wilt u niet langer wachten? Neem contact op met het SWAP-team!

Wij begeleiden het herstelkadertraject van onze MKB-klanten en kunnen, zodra eindelijk een inhoudelijk bericht van de bank wordt ontvangen, direct actie ondernemen. Met behulp van een financieel expert toetsen wij of de aangeboden vergoeding wel conform de regels van het herstelkader is berekend.

Ook beoordelen wij of de bank, los van het traject van het herstelkader, voor alle geleden schade aansprakelijk gesteld moet worden. U loopt namelijk het risico dat als dat niet gebeurt en de bank (wellicht pas in 2018 of 2019) besluit dat u toch geen recht heeft op een vergoeding, uw vordering in de tussentijd is verjaard of vervallen en een gang naar de rechter daardoor kansloos is.

Daarnaast komen wij bij herhaling tot de conclusie dat een vergoeding onder het herstelkader fors minder is, dan wat de rechter u zou kunnen toekennen. Aan u in dat geval de keuze om de gang naar de rechter te maken: de bank zal dat bedrag vermoedelijk niet vrijwillig betalen.

Het SWAP-team staat voor u klaar. Matthy van Paridon, Harjo Bakker en ikzelf adviseren, procederen en publiceren regelmatig over swapzaken.

© 2022 RWV