MENU

Uw renteswap heeft een negatieve waarde. Wat nu?
21-09-2017

Een renteswap is een financieel instrument, waarmee een (valuta- of) renterisico van één of meerdere variabelrentende leningen af kan worden gedekt. Een renteswap beschermt dan tegen een stijging van het variabelrentende tarief onder de af te dekken lening. Daalt het variabelrentende tarief tot onder het afgesproken rentepercentage van de renteswap, dan verkrijgt de renteswap een negatieve waarde. Als de (hoofdsom, looptijd, rentedata en rentetype van de) renteswap goed op de lening(en) aansluit(en), bedraagt de waarde van de renteswap pas weer nul zodra de looptijd van de lening volledig is doorlopen.

Overigens blijken banken bij herhaling verborgen marges in rekening te hebben gebracht, als gevolg waarvan renteswaps al op dag 1 een negatieve waarde kenden. Daarover meer in dit artikel.

Schadelijke gevolgen van negatieve waarde renteswap

De negatieve waarde van een renteswap heeft in de eerste plaats gevolgen voor uw interne kredietlimiet en daarmee uw risicoprofiel bij de bank, wat kan leiden tot bijvoorbeeld verhogingen van de renteopslag en/of een weigering van de bank om extra financiering te verstrekken. Ook hier ga ik binnenkort verder op in.

Negatieve waarde van de renteswap verhindert boetevrij tussentijds aflossen van de lening(en)

Het andere, misschien nog wel grotere, probleem van de negatieve waarde van een renteswap wordt reëel op het moment dat u tussentijds uw lening(en) wil aflossen of herfinancieren. Variabelrentende leningen kennen immers het risico van rentestijging, maar zijn wel flexibel: gewoonlijk kunt u tussentijds kosteloos aflossen en hoeft u niet de gehele looptijd uit te zitten.

Dat is anders bij een vastrentende lening: is het afgesproken rentepercentage hoger dan de marktrente op het moment dat u wil aflossen, dan dient u een vergoeding aan de bank te betalen. Deze vergoeding komt overeen met de ‘winst’ die de bank anders tot einde looptijd nog op uw lening(en) had gemaakt. Kunt u die aflosvergoeding niet in één keer betalen? Dan zit u dus tot het einde van de looptijd van uw lening(en) aan de bank vast.

Renteswap eindigt niet ‘automatisch’ zodra u uw lening(en) aflost

Lost u uw lening tussentijds af, dan komt daarmee niet automatisch ook de renteswap tot een einde. Heeft uw renteswap een negatieve waarde? Dan moet u ook die waarde bij aflossing van de lening(en) – in één keer – aan de bank betalen. Kunt of wilt u de negatieve waarde van de renteswap – die de bank gewoonlijk niet wil herfinancieren – niet betalen? Dan zit u dus net als bij een vastrentende lening tot einde looptijd (van de renteswap, die soms zelfs langer duurt dan de lening(en)!) aan de bank vast. Weg is dan de flexibiliteit, waarmee uw variabelrentende lening(en) gepaard ging(en).

Hof Amsterdam: de bank schendt haar zorgplicht, als de voorlichting over de renteswap bestaat uit enkel standaardinformatie

Onlangs heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat banken in strijd handelen met hun zorgplicht, door de klant niet expliciet te informeren over de gevolgen en risico’s van de negatieve waarde van een renteswap. De door de banken aangeboden standaardinformatie is niet voldoende om u volledig, juist en begrijpelijk te informeren over de kenmerken en risico’s van een renteswap. Met name moet de klant expliciet worden gewaarschuwd voor het risico dat deze negatieve waarde een tussentijdse beëindiging van de lening(en) feitelijk in de weg kan komen te staan.

Schadeclaim in verband met uw rentederivaat?

Heeft u uw variabelrentende leningen willen aflossen, maar stond een negatieve waarde van de renteswap (of een ander rentederivaat) hieraan in de weg? Of heeft u de negatieve waarde – noodgedwongen – uiteindelijk maar betaald? De kans is aanwezig dat de bank tekort is geschoten in haar zorgplicht en/of dat u heeft gedwaald bij het aangaan van de renteswap. Wellicht heeft u recht op schadevergoeding.

Het SWAP-team van RWV Advocaten staat voor u klaar. Matthy van ParidonHarjo Bakker en ik adviseren, procederen en publiceren regelmatig over renteswapzaken en kunnen u adviseren over de mogelijkheden in uw concrete geval.

© 2022 RWV