MENU
Derivaat/renteswap/rentederivaat

Help! Ik heb een derivaat afgesloten en ontvang (g)een compensatievoorstel van mijn bank. Wat moet ik doen?
17-01-2019

Heeft u een rentederivaat, zoals een renteswap, afgesloten en wacht u nog steeds op een definitief aanbod van uw bank voor schadevergoeding onder het Herstelkader? De Rabobank, die veruit de meeste derivaten heeft verkocht, is pas kort geleden begonnen met het versturen van aanbodbrieven aan haar klanten. Hoewel de Rabobank stelt te verwachten in de loop van 2019 alle klanten een voorstel te hebben gestuurd, zijn dergelijke verwachtingen van de verschillende banken al vaker niet uitgekomen.

Ontvangt u een compensatievoorstel of een brief waarin staat dat u geen recht heeft op compensatie, dan is het goed te weten wat uw opties zijn. Hieronder leest u wat u moet doen in de volgende gevallen:

 1. U krijgt een compensatievoorstel van de bank;
 2. De bank stelt dat u geen recht heeft op compensatie.

1. Wat te doen als u een aanbodbrief krijgt?

Heeft u het aangeboden geld nu nodig, dan kunnen wij ons voorstellen dat u het aanbod accepteert. Is dat niet zo, dan kunnen we ons voorstellen dat u (van plan bent) het voorstel (te) accepteren, bijvoorbeeld omdat:

 • u erop vertrouwt dat het voorstel ‘klopt’;
 • u niet kunt verifiëren óf het klopt;
 • u niet weet dat er een alternatief is voor het aanbod.

Vertrouw uw bank niet blindelings! Voorstellen kloppen vaak niet en aangeboden bedragen vallen te laag uit. Zodra wij zien dat de bank een fout gemaakt kan hebben, schakelen wij externe derivatenspecialisten in. Aan de hand van de beschikbare stukken kunnen zij vaststellen of er inderdaad recht is op een hoger bedrag en hoeveel dat zou moeten zijn. Onze ervaring is dat klanten in voorkomende gevallen recht hadden op EUR 200.000 tot 300.000 meer dan door de bank was aangeboden. U wilt toch ook weten waar u werkelijk recht op heeft?

Blijkt dat u recht heeft op een hogere vergoeding, dan adviseren wij u over de te nemen stappen en nemen u dit proces zoveel mogelijk uit handen: u wilt zich immers bezig houden met uw dagelijkse bedrijfsvoering.

2. Wat te doen als de bank stelt dat u geen recht heeft op compensatie?

Weigert de bank u een vergoeding aan te bieden, dan heeft de bank u meestal aangemerkt als ‘professionele’ en/of ‘deskundige’ klant. U valt dan niet onder het Herstelkader. Dit klopt echter vaak niet. Dit zoeken wij graag voor u uit, zodat u krijgt waar u recht op heeft!

Maar het Herstelkader biedt mij helemaal niet waar ik recht op heb!

Biedt de bank via het Herstelkader te weinig (of geen) vergoeding? Wij beoordelen of er via de rechter meer te halen valt. Wacht echter niet te lang, want uw zaak kan zomaar verjaren!

Het SWAP-team controleert, adviseert…

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met het SWAP-team van RWV: Matthy van Paridon, Harjo Bakker en mijzelf. Wij zijn gespecialiseerd in derivaten. Daarnaast adviseren, procederen en publiceren we regelmatig over dit onderwerp.

.…en procedeert tegen succesafhankelijke financiële tarieven

Mocht het tot een procedure bij de rechter komen, dan denkt het SWAP-team graag met u mee over succesafhankelijke financiële afspraken.

Bekijk de 12 webinars over rentederivaten

Wilt u meer weten over rentederivaten? We hebben 12 korte webinars opgenomen over rentederivaten, renteswaps en welke risico’s er zijn. Zo kunt u zelf bepalen welk webinar u wilt zien. 

 1. Rentederivaten: wat komt er aan de orde?
 2. Wat is een renteswap en wat zijn de haken en ogen daaraan?
 3. Risico 1: opslagverhogingen op de lening 
 4. Risico 2: gevolgen van de negatieve waarde van uw rentederivaat
 5. Risico 3: verborgen provisie
 6. Risico 4: mismatches en overhedges
 7. Risico 5: renteverwachtingen en rentevisies
 8. Risico 6: de extra kredietfaciliteit en de Margin Call
 9. Complexe, ‘gestructureerde’ derivaten 
 10. Komt u in aanmerking voor de compensatieregeling van het UHK?
 11. Moet u een voorschot accepteren? En is uw vergoeding wel juist berekend?
 12. Verjaring en klachtplicht
© 2021 RWV